Προγράμματα ΟΑΕΔ για 22.000 ανέργους

Προγράμματα ΟΑΕΔ για 22.000 ανέργους Προγράμματα ΟΑΕΔ για 22.000 ανέργους

Προγράμματα ΟΑΕΔ για 22.000 ανέργους μέσα στο επόμενο δίμηνο

Προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν 20.000 ανέργους θα προκηρυχθούν εντός του διμήνου (Δεκέμβριος Ιανουάριος) ενώ τις επόμενες ημέρες θα βγει η προκήρυξη για ένα ακόμα πρόγραμμα προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ, από το οποίο θα παρέχει επιδότηση 10.000 ευρώ σε 2.000 ανέργους.

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ  θα είναι η επιδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30 - 66 ετών αλλά και η επιδότηση 10.000 θέσεων εργασίας για τοπικά επιχειρηματικά σχέδια και τοπικές δράσεις ΤΟΠΣΑ.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη του προγράμματος ΤΟΠΣΑ θα αφορά την 3μηνη επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για 10.000 ήδη ωφελούμενους των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

Το δεύτερο πρόγραμμα θα λέγεται Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία» και θα παρέχει σε νέους έως 25 ετών απασχόλησης καλής ποιότητας, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση

Με επίκεντρο τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας των νέων, ηλικίας από 16 έως 24 ετών, ολοκληρώνεται τις προσεχείς εβδομάδες η κατάρτιση ενός φιλόδοξου και πρωτοποριακού προγράμματος με τίτλο «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee), το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Σύμφωνα με το Έθνος το πρόγραμμα Εγγύηση για τη Νεολαία θα προσφέρεται σε κάθε νέο ηλικίας έως 24 ετών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μία θέση μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, εντός ενός τετραμήνου από την αποφοίτησή τους ή την απόλυσή τους (στην περίπτωση που εργάζονται).
Ο δεύτερος άξονας του προγράμματος θα επιδοτεί την απασχόληση ανέργων νέων έως και 29 ετών στον ιδιωτικό τομέα, μέσω πρακτικής άσκησης.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μην υπάρχει απόφοιτος χωρίς να του προσφέρεται μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, είτε αυτή αφορά μαθητεία και κατάρτιση, είτε πρακτική άσκηση ή ακόμη και θέση εργασίας.

Ειδικά για την ομάδα νέων ηλικίας 15 έως 19 ετών, που είναι οικονομικά ανενεργοί και μη αναζητούντες εργασία, θα προσφέρονται χιλιάδες ευκαιρίες μαθητείας, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα να μείνουν άνεργοι στις ηλικίες 20 έως 24 ετών.
Ηδη έχουν συσταθεί οι πρώτες ομάδες εργασίας για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και της τεχνογνωσίας στην αρμόδια δημόσια αρχή που θα συντονίσει το πρόγραμμα.

Όσο αφορά το πρόγραμμα που θα αφορά τους 2000 ανέργους έως 35 ετών, θα δίνει επιδότηση 10.000 ευρώ  προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα με έμφαση στην καινοτομία», το οποίο αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε τελικό στάδιο, καθώς απομένει μόνο η έκδοση της κοινή υπουργικής απόφασης από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας.

Η δράση αυτή, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, δίνει προτεραιότητα στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Λεπτομέρειες με την προκήρυξη των προγραμμάτων απο τον ΟΑΕΔ και θα δημοσιεύσει το dikaiologitika.gr