ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΑ Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ 2013


Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για την νέα ταυτότητα των Ελλήνων πολιτών σε εσωτερικό & εξωτερικό, που θα αναγνωρίζεται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υιοθέτησης και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα, προχωρά στην καθιέρωση νέας ταυτότητας για τους Ελληνες Πολίτες , είτε διαμένουν στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό μέσω των εκεί Προξενικών αρχών. Η νέα ταυτότητα, με χαρακτηριστικά ασφαλείας, θα έχει τη μορφή πιστωτικής κάρτας.

Η διαδικασία αντικατάστασης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τη νεα ταυτότητα, μπορει να ξεκινήσει το 2013 και θα υλοποιηθεί σταδιακά με τρόπο που θα καθορίσει η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανά χρονολογική σειρά έκδοσης του (με σειρά προτεραιότητας στις παλαιότερες χρονολογίες έκδοσης) και κατά αλφαβητική σειρά.

Σημειώνεται, ότι όλα τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας θα ισχύουν μέχρι και την αντικατάστασή τους από τη νέα ταυτότητα.

ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ