ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2012

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

sofronitikoi

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2012 ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

Έγκριση για την πρόσληψη 624 σωφρονιστικών υπαλλήλων, από τους οποίους οι 500 θα είναι μόνιμοι, για την κάλυψη των σωφρονιστικών καταστημάτων και τη δυνατότητα στελέχωσης τριών νέων φυλακών, ενώ οι υπόλοιπες 124 θέσεις αφορούν εποχικούς υπαλλήλους, για τους οποίους έδωσε την έγκρισή της η ειδική επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας (ν. 2190/94).

Για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης αποφάσισε το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση και ο τ. υπηρεσιακός υπουργός Χρ. Γεραρής κάλεσε τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης Α. Ρουπακιώτη να φροντίσει ως πρώτο μέλημα να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις των νέων καταστημάτων κράτησης, που δεν μπορούν ακόμα να στελεχωθούν και να δεχθούν κρατουμένους.

Η διαδικασία των 500 προσλήψεων αναμένεται να προχωρήσει πολύ σύντομα, δεδομένου ότι η κατάσταση στις φυλακές είναι εκρηκτική αφού κρατούνται 12.500 κρατούμενοι (με 30% υπέρβαση των θέσεων κράτησης), που κατά 70% είναι αλλοδαποί από 101 χώρες και υπάρχει έλλειψη επαρκούς προσωπικού, αφού το σύνολο του φυλακτικού και διοικητικού προσωπικού προσεγγίζει τους 5.000 υπαλλήλους.

Προκειμένου να προσληφθούν, οι υποψήφιοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ θα περάσουν και από συγκεκριμένες ειδικές δοκιμασίες και εκπαίδευση. Ως γενική αρχή, ισχύει ότι υπάρχει όριο ηλικίας για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, αλλά και όριο αναστήματος (οι άνδρες 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,60 μ.).

Για την πρόσληψη απαιτείται, επίσης, να κατέχουν απολυτήριο ενιαίου λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει του βαθμού τίτλου σπουδών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η εγγραφή στα δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων για τουλάχιστον μία διετία και η μόνιμη διαμονή για το ίδιο χρονικό διάστημα στους νομούς όπου εδρεύουν τα καταστήματα κράτησης, για τα οποία προκηρύσσονται οι θέσεις.

Επιπλέον μόρια προσθέτουν η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στις ένοπλες δυνάμεις ή στις ειδικές δυνάμεις, η προϋπηρεσία τους ως εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας κτλ. Επίσης, η κατοχή διπλώματος μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ στην ειδικότητα “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας”, η καλή γνώση ξένων γλωσσών κ.ά.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 500 ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΧΑΝΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑ ΔΡΑΜΑ