ΤΕΑΔΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

teady

ΤΕΑΔΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΣΩ INTERNET

To Yπουργείο Εργασίας έθεσε στη διάθεση των συνταξιούχων του ΤΕΑΔΥ { ταμείο επικουρικής ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων } μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία .  Ειδικότερα, τους παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνουν τη Βεβαίωση Αποδοχών τους (συντάξεων) για το έτος 2013 με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του παρακάτω συνδέσμου

Βεβαίωση

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι όσοι από τους συνταξιούχους έχασαν ή δεν παρέλαβαν την Βεβαίωση Αποδοχών τους για το 2011, μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία και να την εκτυπώσουν μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή (ή ΚΕΠ μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.