ΝΟΚ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2012

 nok

ΝΟΚ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2012 ΣΕ ΙΣΧΥ, ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Σε ισχύ  από 04/07, ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΝΟΚ οπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ, ο νέος κανονισμός ΝΟΚ έχει ως στόχο να ακολουθήσει τις τάσεις της εποχής, εναρμονίζοντας την πρακτική με τη λογική του σημερινού τρόπου παραγωγής κτιρίων, ενώ υποστηρίζει με κίνητρα το σχεδιασμό με περιβαλλοντικά κριτήρια και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Οι μελετητές θα λαμβάνουν υπόψη νέες παραμέτρους και ανάγκες, τεχνολογίες και υλικά δόμησης, μέσα σε ένα πλαίσιο ελκυστικό, εύληπτο και οραματικό για την Αρχιτεκτονική, που θα συμβάλει στον υπεύθυνο σχεδιασμό και την παραγωγή ποιοτικών κτιρίων.

Παράλληλα, ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός NOK σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΚΑ, σέβεται πολλές προβλέψεις του προηγούμενου ΓΟΚ και διατηρεί τις δομές της πόλης που είναι ορατές και αξιοποιήσιμες για την ογκοπλαστική μνήμη της.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΝΟΚ «παρέχει δε, σημαντικές νέες δυνατότητες λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων, με στόχους κυρίως τη βελτίωση του μικροκλίματος στα αστικά σύνολα με υψηλή πυκνότητα, την αύξηση των διατιθέμενων χώρων πρασίνου και των χώρων που διατίθεται σε κοινή χρήση» και στοχεύει, παράλληλα, στην αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής.

Την υποστήριξη της ισχνής οικοδομικής δραστηριότητας και την αποτροπή τυχόν προβλημάτων σχετιζόμενων με την έναρξη ισχύος του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, προτείνοντας ως δυνατότητα την παράλληλη εφαρμογή του με τον προηγούμενο ΓΟΚ για ένα μεταβατικό διάστημα, ζήτησε από την πλευρά του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή που απέστειλε προς το ΥΠΕΚΑ. Εισηγήθηκε, επίσης, τη δημιουργία ενός μηχανισμού γνωμοδότησης, ώστε να αποφευχθούν οι αμφισβητούμενες ερμηνείες, μελλοντικά.

ΟΛΟΣ Ο ΝΟΚ ΕΔΩ

ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

ΝΟΚ , ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2012,NOK