ΟΑΕΔ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

oaed

ΟΑΕΔ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ο ΟΑΕΔ για κατηγορίες ανέργων που έληξε η καταβολή επιδόματος ανεργίας, και παραμένουν άνεργοι ένα μήνα μετά και την τελευταία καταβολή επιδόματος, μπορούν να πάρουν ένα ειδικό βοήθημα το οποίο θα αντιστοιχεί σε 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

 

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .

 

2) Δελτίο ανεργίας θεωρημένο ανά μήνα για όλο το χρονικό διάστημα.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του τόπου κατοικίας του, μέσα σε δύο μήνες από την λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2012 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9.684,52 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

  Χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου -κινηματογράφου.οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοι, κεραμοποιοι, πλινθοποιοι, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

 

Στην κατηγορία των οικοδόμων συμπεριλαμβάνονται οι υδραυλικοί, οι οποίοι κατά το προηγούμενο της καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ημερολογιακό έτος απασχολήθηκαν αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες που υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

  • παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.
  • Υ.Α. 30659/31-3-1989
  • Υ.Α. 33988/4-12-1991