ΟΑΕΔ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

OAED5

ΟΑΕΔ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Β109030/9-3-2012 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 Αναρτήθηκαν οι Πίνακες Μορίων των υποψηφίων για την ανάθεση των κυλικείων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με κοινωνικά κριτήρια, της προκήρυξης Β109030/9-3-2012.

 

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει από 11/07/2012 έως 17/07/2012 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΑΕΔ ,Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ