Ρύθμιση οφειλών ΟΑΕΕ 2014 τα κριτήρια

5 0 Αξιολόγηση:5
(1 Ψήφος)
Ρύθμιση οφειλών ΟΑΕΕ 2014 τα κριτήρια Ρύθμιση οφειλών ΟΑΕΕ 2014 τα κριτήρια

Ρύθμιση οφειλών ΟΑΕΕ 2014 τα νέα κριτήρια

Ισχύουν πλέον οι νέες προυποθέσεις του ΟΑΕΕ για ένταξη οφειλετών στην ρύθμιση οφειλών , σύμφωνα με τις νέες ευνοϊκές διατάξεις που ψηφίστηκαν .

Συγκεκριμένα πλέον μετά τις αλλαγές στις προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών του ΟΑΕΕ , από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, μέσω των ρυθμίσεων “Νέα Αρχή” και Πάγια Ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν σε αυτές.

Με την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ δίνονται νέες οδηγίες σχετικά με τις νέες προϋποθέσεις καθώς και αυτές που καταργούνται.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν :

- Την υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής.
- Την εξαίρεση οφειλετών από τη δυνατότητα ένταξης στις ρυθμίσεις και
- Το όριο των 5.000 Ευρώ για την απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ποσό της μηνιαίας δόσης.

Ειδικότερα:

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση “Νέα Αρχή”.

Τροποποιούνται διατάξεις με τις οποίες δεν υπάγονται σε ρύθμιση οι οφειλέτες εκείνοι που “έχει ασκηθεί κατ΄αυτών ποινική δίωξη”.

Στο εξής εξαιρούνται και δεν υπάγονται σε ρύθμιση οφειλέτες “που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή”.

Για οφειλές άνω των 5.000 € απαιτείται, μέχρι σήμερα, η απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ύψος της μηνιαίας δόσης με την υποβολή των στοιχείων  που αποδεικνύουν τα παραπάνω

Για την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης στις ρυθμίσεις, το ποσό των 5.000 € αυξάνεται σε 10.000 €.

Διαδικασίες που ακολουθούνται έως σήμερα, για ένταξη σε ρύθμιση οφειλών έως 5.000 €, θα ακολουθούνται, στο εξής, για οφειλές έως 10.000 €.

Από την τροποποίηση αυτή εξαιρούνται ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα για τους οποίους το όριο οφειλών παραμένει στα 5.000 €.