Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ 2014 Μάρτιο το Α21

Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ 2014 Μάρτιο το Α21 Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ 2014 Μάρτιο το Α21

Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ 2014 Μάρτιο το Α21

Τέλη Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι δικαιούχοι για τα Οικογενειακά Επιδόματα του ΟΓΑ να κάνουν την αίτηση Α21 στο taxisnet ώστε να λάβουν οι οικογένειες  τα ποσά που θα δικαιούνται για το νέο έτος.

Συγκεκριμένα στις 20 Μαρτίου θα ξεκινήσει η υποβολή του Α21 για τα Οικογενειακά Επιδόματα του ΟΓΑ 2014 (επίδομα παιδιού, τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα) παράλληλα με την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr ο ΟΓΑ θα ξεκινήσει να πληρώνει τα οικογενειακά επιδόματα 2014 για το πρώτο τρίμηνο του έτους από τον μήνα Ιούνιο.

Ο προϋπολογισμός του ΟΓΑ για τ;α επιδόματα που καταρτίζεται από τον οργανισμό προβλέπει δαπάνη ύψους 570 εκατ. ευρώ το 2014 που θα χορηγήσει στους δικαιούχους  από 700 και πλέον εκατ. ευρώ που είχαν προβλέφθεί το 2013.

Τα κριτήρια για την χορήγηση σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr δεν αναμένεται να αλλάξουν και απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν το μηχανογραφημένο έντυπο Α21– Αίτηση / Δήλωση για τη χορήγηση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και το υποβάλλουν μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ο δικαιούχος για το επίδομα τέκνων, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλει ηλεκτρονική Αίτηση / Δήλωση Μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω του Taxisnet και παράλληλα να καταθέτει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα εξουσιοδοτημένα όργανα του Ο.Γ.Α.

Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου/υπόχρεου σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο, το επίδομα καταβάλλεται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Τα ποσά που δικαιούνται οι οικογένειες για τα οικογενειακά επιδόματα σύμφωνα με τα κριτήρια του 2013

α) 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί δικαιούνται οι οικογένειες:

-με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.000 ευρώ.

-με 2 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

-με 3 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 11.000 ευρώ.

-με 4 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ.

-με 5 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 13.000 ευρώ.

-με 6 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 14.000 ευρώ.

β) 26,67 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί θα λαμβάνουν οι οικογένειες:

-με 1 παιδί και εισοδήματα από 9.001 έως 18.000 ευρώ.

-με 2 παιδιά και εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ.

-με 3 παιδιά και εισοδήματα από 11.001 έως 22.000 ευρώ.

-με 4 παιδιά και εισοδήματα από 12.001 έως 24.000 ευρώ.

-με 5 παιδιά και εισοδήματα από 13.001 έως 26.000 ευρώ.

-με 6 παιδιά και εισοδήματα από 14.001 έως 28.000 ευρώ.

γ) 13,33 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί θα λαμβάνουν οι οικογένειες:

-με 1 παιδί και εισοδήματα από 18.001 έως 27.000 ευρώ.

-με 2 παιδιά και εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

-με 3 παιδιά και εισοδήματα από 22.001 έως 33.000 ευρώ.

-με 4 παιδιά και εισοδήματα από 24.001 έως 36.000 ευρώ.

-με 5 παιδιά και εισοδήματα από 26.001 έως 39.000 ευρώ.

-με 6 παιδιά και εισοδήματα από 28.001 έως 42.000 ευρώ.