ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 66 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

petroupoli

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΠ , ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου στα πλάισια σύναψης συμβάσεων πρόσληψης ορισμένου χρόνου και για την κάλυψη εποχικών αναγκών αλλά και αναγκών που προκύπτουν σε παιδικούς σταθμούς αλλά και για την στελέχωση του για την υπηρεσία Πολιτισµού-Αθλητισµού θα γίνουν οι κάτωθι 66 προσλήψεις.

Για τις ανάγκες του ΚΕΠ 3 θεσεις εργασίας

Για την υπηρεσία   Πολιτισµού-Αθλητισµού  , 2 ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ ,4 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ,10 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ,4 ΠΕ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΥ ,ΤΕ-∆Ε ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΙ 2 ,ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ,∆Ε ΗΘΟΠΟΙΟΙ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ 6 ,ΤΕ-∆Ε ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΟΙ 2,ΤΕ-∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ –ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 1 ,∆Ε ∆/ΝΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 1 ,ΠΕ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2,∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 1,∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ,∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ,∆Ε ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 15 .

Για τις ανάγκες της Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ 2 ,ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 ,ΠΕ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2 ,,ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 1

Για τους Παιδικους Σταθµους  του ∆ήµου που έχουν ενταχθεί στη ∆ράση «Εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» της ΕΕΤΑΑ που υλοποιεί Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα ΕΣΠΑ ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ 2

αναμένεται η προκήρυξη των θέσεων εργασίας