Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2014 Δήμος Ωραιοκάστρου

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2014 Δήμος Ωραιοκάστρου

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2014 Δήμος Ωραιοκάστρου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, που εδρεύει στον Πεντάλοφο του Δ. Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΞΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 01/2014 ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ω.    
ΣΟΧ 01/2014 ΤΕ

ΣΟΧ 01/2014 ΥΕ

Λίστα Απορριφθέντων

Πρακτικό Ανάρτησης