Τα Πόθεν Έσχες 100 Δημάρχων της χώρας

Τα Πόθεν Έσχες 100 Δημάρχων της χώρας Τα Πόθεν Έσχες 100 Δημάρχων της χώρας

Τα Πόθεν Εσχές 100 Δημάρχων της χώρας

Το νέο πρόγραμμα της Διεθνούς Διαφάνειας- Ελλάδος (ΔΔ-Ε) “Διαφανής Τοπική Αυτοδιοίκηση” παρουσιάζει τα Πόθεν Εσχες 100 Δημάρχων των μεγαλύτερων δήμων.

Το πρόγραμμα της Διεθνούς Διαφάνειας- Ελλάδος (ΔΔ-Ε) “Διαφανής Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λίγους μόνο μήνες πριν την ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών.

Το πρόγραμμα είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζοντας την καλύτερη πρόσβαση στα “πόθεν έσχες” των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο νόμος προβλέπει τη δημοσιοποίηση τους στον επίσημο ιστότοπο κάθε Δήμου.

Το πρόγραμμα έχει εντοπίσει και συγκεντρώσει σε μια ιστοσελίδα τα δημοσιευμένα πόθεν έσχες εν ενεργεία Δημάρχων και Αντιδημάρχων των 100 μεγαλύτερων Δήμων* της χώρας που αφορούν στα τρία τελευταία έτη (2013, 2012, 2011).

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται την πληροφόρηση των πολιτών γύρω από την περιουσιακή κατάσταση των εκλεγμένων τοπικών αρχόντων με τρόπο απλό και άμεσο. 100 δήμοι και πάνω από 700 εν ενεργεία εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περισσότερα από 500 πόθεν έσχες. Αναζητήστε αυτό που σας ενδιαφέρει.

Γι ανα δείτε τα Πόθεν Έσχες των Δημάρχων πατήστε εδώ