275 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για γραμματείς

5 0 Αξιολόγηση:3.67
(3 ψήφοι)
275 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για γραμματείς 275 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για γραμματείς

275 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για γραμματείς

Γραπτό διαγωνισμό για 275 γραμματείς σε κενές θέσεις εργασίας μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι θέσεις εργασίας για γραμματείς στην Ευρωπαική Ένωση αφορούν γραμματείς με γνώση  Κροατικών, Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών.

Αναλυτικά  για τις θέσεις γραμματέων που αφορούν τα Κροατικά θα προσληφθούν 53 άτομα, για τις θέσεις στα Αγγλικά 102 άτομα, για τις θέσεις στα Γαλλικά 89 άτομα και για τις θέσεις γραμματέων στα Γερμανικά 31 άτομα.

Μεταξύ των καθηκόντων τους θα είναι:

-η προετοιμασία φακέλων,

-η οργάνωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών (συνεδριάσεις, μετακινήσεις για επαγγελματικούς λόγους),

-η διαχείριση εγγράφων,

-η προετοιμασία, επεξεργασία, ολοκλήρωση και επαλήθευση εγγράφων ,

-η αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών

Όσοι ενδιαφέρεστε θα πρέπει να συμπληρώσετε τις σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά στην σελίδα της EPSO ως τις 18 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών .

Τα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων  και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν ξεμπερδέψει από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον οι υποψήφιοι  θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα /πτυχίο στον τομέα της γραμματείας –υποστήριξης .

Για κάποιες θέσεις απαιτείται 4ετή επαγγελματική εμπειρία, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της επιλεγείσας για το διαγωνισμό γλώσσας και ταυτόχρονα ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής, της Γερμανικής ή της Γαλλικής.

Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και στην συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης κατά αρχάς στις Βρυξέλλες για μία ημέρα. Όσοι γίνουν δεκτοί στις δοκιμασίες θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη φάκελο της υποψηφιότητας τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/secretaries/index_en.htm