ΙΚΑ παράταση για τις ΑΠΔ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου

ΙΚΑ παράταση για τις ΑΠΔ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου ΙΚΑ παράταση για τις ΑΠΔ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου

ΙΚΑ παράταση για τις ΑΠΔ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή ΑΠΔ των μισθολογικών περιόδων Δεκεμβρίου 2013 & Ιανουαρίου 2014 από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανακοίνωσε η Διοίκηση του ΙΚΑ με εγκύκλιο που εξέδωσε.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των ΑΠΔ και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων, για την ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., Τ.ΑΠ.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στην ΑΠΔ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μισθολογικής περιόδου 12/2013 και εντεύθεν, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ:

1) Για εργοδότες κοινών επιχειρήσεων (εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 & 1/2014 μέχρι 14/3/2014

2) Για εργοδότες Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μισθολογικής περιόδου 12/2013 μέχρι 31/3/2014
Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών.