Εγγραφή Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ΑΠΕΛΛΑ εως 15/3

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)
Εγγραφή Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ΑΠΕΛΛΑ εως 15/3 Εγγραφή Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ΑΠΕΛΛΑ εως 15/3

Εγγραφή Καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ΑΠΕΛΛΑ εως 15/3

Όλοι οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υποχρεούντο να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική καταχώριση των ατομικών τους στοιχείων στη σχετική βάση δεδομένων του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr μέχρι την 15-3-2014

Συγκεκριμένα το υπουργείο Παιδείας μετά από σχετικά αιτήματα καθηγητών πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτών καθηγητών των ως άνω ιδρυμάτων, η προθεσμία εγγραφής των ενδιαφερομένων στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» παρατείνεται μέχρι τις 15-3-2014. Επίσης η παράταση αυτή ισχύει για την εγγραφή στο προαναφερθέν πληροφοριακό σύστημα και των καθηγητών / ερευνητών της αλλοδαπής.

Κατά συνέπεια, οι υπεύθυνοι κάθε ιδρύματος θα μπορούν να προσδιορίζουν στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα επίσημα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών του Ιδρύματος, μετά τις 15-3-2014, βάσει των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων και όσων πρόκειται να καταχωρηθούν στην εφαρμογή καθηγητών και ερευνητών μέχρι τη λήξη της παράτασης