ΟΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

5 0 Αξιολόγηση:1
(1 Ψήφος)

ΟΓΑ

ΟΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:Τα οικογενειακά επιδόματα πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού,πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες,

εφάπαξ παροχή και σόβια σύνταξη) του Δ’ διμήνου 2012, λόγω μη ολοκλήρωσης των αναγκαίων διαδικασιών, θα καταβληθούν μετά τις 15 Αυγούστου 2012.