ΟΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΟΓΑ

ΟΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:Τα οικογενειακά επιδόματα πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού,πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες,

εφάπαξ παροχή και σόβια σύνταξη) του Δ’ διμήνου 2012, λόγω μη ολοκλήρωσης των αναγκαίων διαδικασιών, θα καταβληθούν μετά τις 15 Αυγούστου 2012.