ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012 2013

ypepth - Αντίγραφο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο παιδείας οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το έτος 2012 2013. Δείτε τα αποτελέσματα στους παρακάτω συνδέσμους

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012 2013


image   Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α
      Ενημερώσεις:
     10-08-2012: Κλάδος ΠΕ70


image   Ενιαίος Πίνακας Διορισμών
      Ενημερώσεις:
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

image   Πίνακες κατάταξης 30μηνου
      Ενημερώσεις:
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

image   Πίνακες κατάταξης 24μηνου
      Ενημερώσεις:
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.

image   Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
      10-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.

Για ενστάσεις για τους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πατήστε εδώ