ΟΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

oga

ΟΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΥΡΙΟ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ

Με νεότερη ανακοίνωση του ΟΓΑ, ανακοινώνεται ότι τα οικογενειακά επιδόματα πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη του Δ’ διμήνου 2012, θα καταβληθούν σε 418.325 οικογένειες, τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012.

Η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.