ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 2013

ypepth

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 2013

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο παιδείας οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2012 2013. Δείτε τα αποτελέσματα στους παρακάτω συνδέσμους

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012 2013

  Ενιαίος Πίνακας Διορισμών
      Ενημερώσεις:


      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Πίνακες κατάταξης 30μηνου
      Ενημερώσεις:
      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Πίνακες κατάταξης 24μηνου
      Ενημερώσεις:
      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.

 Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
      13-08-2012: Πρώτη ανάρτηση.