ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 2012 2013

aen ydr orkomosia-09 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 2012 2013

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ανακοινώνεται ότι την 3η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά), στο κτίριο πρώην ΥΕΝ (Γρ. Λαμπρακη 150),

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΝ  www.yen.gr

Πίνακες Καλούμενων Υποψηφίων 3ης και 4ης κατηγορίας οπως προβλέπετε απο τα κάτωθι:

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ & ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Μετά την καταχώρηση των αιτήσεων όλων των υποψηφίων της ΤΡΙΤΗΣ και ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Γενικής κατηγορίας το ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ εκδίδει πίνακες καλούμενων σπουδαστών/τριων,
σε αριθμό που προκύπτει από τα ποσοστά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ, παρ. 1.3, 1.4,
2.1 και 2.2 της παρούσας προκήρυξης, προσαυξημένο κατά ικανό αριθμό επιπλέον
υποψηφίων προς κάλυψη τυχόν κενών θέσεων που πιθανόν να προκύψουν εξαιτίας της
υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, με απόλυτη βαθμολογική σειρά, όπως
προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του κεφαλαίου ΙΑ της παρούσης , προκειμένου να
μεταβούν στις κατά τόπους Υγειονομικές Επιτροπές (ΥΕΑΝΕΘ) προς έκδοση σχετικού
πιστοποιητικού Υγειονομικής καταλληλότητας.

Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής
καταλληλότητας η σχετική διαδικασία αναφέρεται στη παρ. 1.2. του κεφαλαίου ΣΤ της
παρούσης.
2. Επιπλέον του ως άνω πίνακα ανακοινώνεται πίνακας στον οποίο περιλαμβάνεται το
σύνολο των αιτήσεων των υποψηφίων οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό
σύστημα ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ AEN ανά σχολή - αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης και στον οποίο θα
αναφέρεται ο συνολικός αριθμός μορίων.
3. Ο πίνακας της παραπάνω παραγράφου 1 ανακοινώνεται με τοιχοκόλλησή του στα
οικήματα του ΥΠΑΑΝ (Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2
Πειραιάς) , καθώς και στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.yen.gr με μέριμνα του ΥΠτΠ/ΔΙΠΛΕΠ Β’ /Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο πίνακας της παραγράφου 2 αναρτάται μόνο στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.yen.gr με μέριμνα του ΥΠτΠ/ΔΙΠΛΕΠ Β’ /Γρ. Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΝ , ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ,2012