ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

dimosio253

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΙΟΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με Τεστ και βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσιών υπαλλήλων, στην οποία θα αρχίσουν σταδιακά από φέτος, να υποβάλλονται όλοι ακόμα και αυτοί που πέρασαν μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με βάση τα νέα μειωμένα οργανογράμματα των κρατικών δομών αλλά και τις ανάγκες σε προσωπικό, αμέσως μετά την αξιολόγηση θα ξεκινήσουν μετακινήσεις προσωπικού ανά την επικράτεια, από φορείς που καταγράφουν πλεόνασμα σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν ελλείψεις.

Σύμφωνα με το “Έθνος της Κυριακής” θα προηγηθεί η αξιολόγηση όσων δημοσίων υπαλλήλων υπηρετούν σε υπουργεία που έχει οριστικοποιηθεί το οργανόγραμμά τους (μετά τον Νοέμβριο) καθώς και μεγάλων κατηγοριών εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως για παράδειγμα όσοι έχουν προσληφθεί εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών (π.χ. ΑΣΕΠ). Στόχος της συγκεκριμένης επιλογής είναι να πραγματοποιηθεί σταδιακά η διαδικασία προκειμένου να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.

Η αξιολόγηση 650.000 περίπου δημοσίων υπαλλήλων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περισσότερο από έναν χρόνο και σταδιακά θα αναμορφώνεται. Για παράδειγμα, αν και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο αξιολόγησης μέσω συνέντευξης, ενδέχεται να αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων π.χ. ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι λάβουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες μετά από τη συνολική τους αξιολόγηση και διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν να υπηρετήσουν πουθενά αλλού στο Δημόσιο, θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για έναν χρόνο, λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους και μετά θα απολυθούν.

Μέσω της αξιολόγησης σε συνδυασμό με τη συνταξιοδοτική ωρίμανση (εάν γίνει αποδεκτή από την τρόικα αφού θα παρέχει κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση σε όσους θα ολοκλήρωναν τον εργασιακό τους βίο το 2016 και 2017) θα αποχωρήσει από τις κρατικές υπηρεσίες περίπου το 6% των υπαλλήλων μέχρι το 2015 (35-40.000 εργαζόμενοι) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 150.000 αποχωρήσεων από το Δημόσιο μέχρι το τέλος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Το γραπτό τεστ στο οποίο θα υποβληθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο (πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), εκτός των υπαλλήλων που έχουν γνώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ και θα απλοποιηθεί στο πρότυπο του τεστ δεξιοτήτων που είχε διοργανώσει η ανεξάρτητη αρχή το 2008. Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα χρειαστούν τη βοήθεια φροντιστηρίων αφού δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη ύλη στην οποία θα εξεταστούν.

Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού που θα αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση (για υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

Για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα συνυπολογιστούν κυρίως η προϋπηρεσία, η συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον και κοινωνικά κριτήρια (π.χ. οικογενειακή κατάσταση).

Η γραπτή εξέταση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

πηγη:Ζougla.gr