ΟΑΕΔ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ VOUCHER ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 oaed14656222

ΟΑΕΔ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ VOUCHER ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ VOUCHER

«Επιχορήγηση με επιταγή κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης»

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www.voucher.gov.gr το τροποποιημένο μητρώο ωφελουμένων όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την εξέταση αιτήσεων θεραπείας και την κάλυψη των κενών θέσεων από τον αρχικό πίνακα επιλαχόντων, με τη μορφή των συνημμένων πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά περιφερειακή ενότητα στους οποίους εμφανίζονται:

Αποτελέσματα voucher επιταγη εισόδου 2013

Α. Οι επιλεγέντες δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης (36.664 άτομα)  

Β. Οι επιλαχόντες (18.310 άτομα)

Οι νέοι δικαιούχοι των επιταγών κατάρτισης καλούνται να παραλάβουν αυτοπροσώπως την επιταγή κατάρτισης (training voucher). Για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης απαιτείται η επίδειξη εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ωφελούμενου.

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει την Δευτέρα 17/09/2012 και θα λήξει την Τρίτη   16/10/2012.

Διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής των επιταγών κατάρτισης αφορά μόνο στους επιλεγέντες δικαιούχους που εμφανίζονται στον Πίνακα Α, για πρώτη φορά, ή έχουν ενταχθεί σε άλλη Διοικητική Περιφέρεια.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ