ΕΟΠΥΥ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

eopyy2

ΕΟΠΥΥ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα:Σχετικά με το επίδομα τοκετού και την χορηγηση του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ σε ότι αφορά στη Μαιευτική Περίθαλψη, σας γνωρίζουμε ότι :
- στις περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί ή που θα κατατεθούν στις Υπηρεσίες σας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη χορήγηση του επιδόματος τοκετού για τοκετούς που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιηθούν μέχρι και 31/8/2012 μαζί με βεβαίωση της συμβεβλημένης κλινικής στην οποία θα αναφέρεται ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε χωρίς δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, μπορείτε να προβαίνετε σε εκκαθάριση και καταβολή του καθορισθέντος από τον Ε.Κ.Π.Υ. χρηματικού βοηθήματος (επιδομα).


Επίσης σε περίπτωση τοκετού σε μη συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική, καταβάλλεται το προβλεπόμενο χρηματικό βοήθημα (επίδομα).
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί στο σπίτι, χορηγείται το βοήθημα τοκετού με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών  :


1) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της μαίας

2) Βεβαίωση αυτής ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι.
3) Υπεύθυνη 1ήλωση του Ν. 1599/86 της άμεσα ασφαλισμένης στην οποία θα δηλώνει ότι το τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι. (Σε περίπτωση έμμεσα
ασφαλισμένης η δήλωση θα συμπληρώνεται από τον άμεσα ασφαλισμένο).
4) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

Επίδομα Τοκετού ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ , ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ