ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

paidikos

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με προκήρυξη του το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων ,ανακοινώσε τις θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 31/07/2013 ,για 100 προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών . Οι ειδικότητες που αφορούν τις θέσεις εργασίας είναι οι κάτωθι:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι 30 θέσεις εργασίας

ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι Παιδοκόμοι 30 θέσεις εργασίας

ΔΕ Οδηγοί 2 θέσεις εργασίας

ΥΕ Τραπεζοκόμοι 12 θέσεις εργασίας

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας 20 θέσεις εργασίας

ΥΕ Εργάτες Γενικών καθηκόντων 6 θέσεις εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργασίας καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 και Σερήνου, Σεπόλια, ΤΚ 10443, Γραφείο Πρώτο. 1ος όροφος, απευθύνοντας την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού-Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού υπόψη κ. Γαδέρδη Νικόλαο (Τηλέφωνο επικοινωνίας : τηλεφωνικό κέντρο 210 – 5127942 / 210 – 5125732

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ