ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ 2012 2013

IEK

ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αποτελέσματα Επιλογής  και Εγγραφές Επιλεγέντων Καταρτιζομένων ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

Τα αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2012-2013 (2012Β), είναι τα κάτωθι ανα ειδικότητα(Α΄Εξάμηνο):

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης file 
icon
Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας file 
icon
Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης file 
icon
Τεχνικός Σχεδίασης Ιστοσελίδων(Web Designer/Developer) file 
icon
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου file 
icon

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ
Όσοι έχουν επιλεγεί και μόνον αυτοί , πρέπει να προβούν στην εγγραφή τους, έως και την Παρασκευή 21/09/2012 και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

  1. Καταθέτουν το ποσόν των 367Ευρώ στο λογαριασμό 665/480108-35 της Εθνικής Τράπεζας (Δικαιούχος: Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και παίρνουν απόδειξη, όπου αναγράφεται (μηχανογραφημένα ή χειρόγραφα) το ονοματεπώνυμο και ο σκοπός κατάθεσης των χρημάτων, προκειμένου να την προσκομίσουν στο ΙΕΚ.
    ΠΡΟΣΟΧΗ!:


Όσοι έχουν επιλεγεί για την ειδικότητα "Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου", καταθέτουν τα δίδκατρα στη Γραμματεία του ΙΕΚ Χανίων, όχι στην Τράπεζα.

  1. Συμπληρώνουν ειδική αίτηση εγγραφής.

Σημειώνεται ότι εαν ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία των οικονομικά ασθενών, το παραπάνω ποσό κατάθεσης, μειώνεται στα 190Ευρώ.

Οικονομικά ασθενείς χαρακτηρίζονται όσοι πληρούν ταυτόχρονα τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

  1. Το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 7.340Ευρώ ή το ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 4.410Ευρώ. Στην περίπτωση του ατομικού εισοδήματος, απαιτείται επιπλέον και σχετικό αποδεικτικό ότι ο καταρτιζόμενος αυτοσυντηρείται (π.χ.λογαρισμός ΔΕΗ).Τα εισοδήματα, οικογενειακό ή ατομικό, αποδεικνύονται με εκκαθαριστικό εφορίας.
  2. Η προϋπόθεση αυτή περιλαμβάνει, διαζευκτικά, τις παρακάτω υποπεριπτώσεις: ή είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας, ή ορφανοί.

Εαν συντρέχει μόνο μία από τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις, ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ μειωμένων διδάκτρων.

Σημειώνεται ότι εαν ο υποψήφιος προέρχεται από χώρα εκτός Ε.Ε., το ανωτέρω ποσό κατάθεσης, αυξάνεται στα 734Ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η μη κατάθεση της σχετικής αίτησης εγγραφής στο ΙΕΚ μαζί με την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας μέχρι την ημερομηνία που έχει οριστεί ΣΗΜΑΙΝΕΙ τη ΜΗ αποδοχή της επιλογής εκ μέρους του υποψηφίου.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ)
Οι καταρτιζόμενοι Γ΄Εξαμήνου (παλαιοί αλλά και νεοεισερχόμενοι) ακολουθούν την γνωστή σε αυτούς, ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία καταβολής διδάκτρων (367ευρώ ή 190ευρώ εαν ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά ασθενών ή 734ευρώ εαν προέρχονται από χώρα εκτός Ε.Ε.) στον αριθμό λογαριασμού 665/480108-35 της Εθνικής Τράπεζας (Δικαιούχος: Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και προσκομίζουν την απόδειξη πληρωμής μαζί με την αίτηση εγγραφής τους στη Γραμματεία έως και την Τετάρτη 03/10/2012 .

ΠΡΟΣΟΧΗ(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHER)!
Όσοι καταρτιζόμενοι Γ΄Εξαμήνου(παλαιοί), είναι δικαιούχοι για επιταγή(voucher), ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ για το νέο εξάμηνο.