ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ορια ηλικιασ

ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Μεταβατική περίοδο για την άυξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη από την 1/1/2013 εξετάζει να δώσει η κυβέρνηση, ώστε να μη θιγούν όσοι έχουν ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013..

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Η αύξηση για τα όρια ηλικίας κατά 2 χρόνια θα επηρεάσει και όλα τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας.

Οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη μεταβατικότητα του μέτρου, με στόχο να μην επηρεάσει τους  ασφαλισμένους που έχουν πάνω από 25 χρόνια εργασίας αλλά και να πιάσει το στοχο των εσόδων της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ που έχει οριστεί στο πακέτο των 11,66 δισ. ευρώ για την άυξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Από τη στιγμή που τα 65 γίνουν 67 το 2013, θα επέλθει και αύξηση στα χαμηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δηλαδή τα 58 θα γίνουν 60, τα 59 θα πάνε στα 61 κτλ.

Οι πίνακες που δημοσιεύει σήμερα ο «Τύπος Της Κυριακής» είναι ενδεικτικοί για τις κατηγορίες των ασφαλισμένων οι οποίοι επηρεάζονται από τη σύνταξη στα 67.

Κορυφαίο στέλεχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είπε στον «ΤτΚ» ότι εξετάζεται η μετάβαση στα 67 για τα ενδιάμεσα όρια ηλικίας να γίνει σταδιακά με την προσθήκη εξαμήνων στα υφιστάμενα όρια συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα,  ένας ασφαλισμένος (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ κ.ά.) που είναι 58 ετών και δεν έχει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης μέσα στο 2012, θα επιβαρυνθεί με αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 2 έτη, από το 2013, δηλαδή θα βγει στη σύνταξη στα 60. Εκείνο που μένει ανοιχτό προς διαπραγμάτευση είναι αν η μετάβαση στα 60 θα γίνει μια κι έξω ή αν θα γίνει με την προσθήκη έξι μηνών κατ’ έτος στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Το ίδιο θα συμβεί και με όσους δεν έχουν φέτος την 25ετία, που είναι η θεμελίωση δικαιώματος για τις περισσότερες εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Το «επικίνδυνο» πεδίο όμως στις επερχόμενες αλλαγές αφορά κυρίως τους παλιούς ασφαλισμένους, δηλαδή όσους έχουν ασφαλιστεί μέχρι τις 31/12/1982 και αυτό γιατί στην πλειονότητά τους βγαίνουν στη σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας. Οσοι δεν έχουν φέτος την 35ετία είναι πολύ πιθανό να εγκλωβιστούν στις αλλαγές και το χειρότερο θα ήταν να επιβληθεί η σύνδεση της συνταξιοδότησής τους με όριο ηλικίας.

ΙΚΑ: Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993 -Πλήρης σύνταξη

 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

4.500

Μέχρι  31/12/2010

4.500

60

4.500

2011

4.500

61

4.500

2012

4.500

62

4.500

2013

6.000 ή 6.300 (αντί 4.500)

Εξετάζεται σταδιακή αύξηση των ημερών ασφάλισης κατά 300 ή 150 ημέρες ανά εξάμηνο.

65 (αντί 63)

4.500

2014

66 (αντί 64)

4.500

2015

67 (αντί 65)

 

Εξετάζεται σταδιακή αύξηση των ημερών ασφάλισης κατά 300 ή 150 ημέρες ανά εξάμηνο.

 Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται με τον ισχύοντα νόμο 3863/10 από το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της. Δηλαδή η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της το 2012 για να πάρει πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας της. Εξετάζεται η θεμελίωση να γίνεται με τον ίδιο τρόπο και από το 2013, δηλαδή να μπορεί η εργαζόμενη που γίνεται 60 ετών το 2013 να κατοχυρώσει δικαίωμα για σύνταξη στο νέο όριο ηλικίας , δηλαδή στο 65ο αντί του 63ου.

Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993- Μειωμένη σύνταξη

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

4.500

Μέχρι  31/12/2010

4.500

55

4.500

2011

4.500

56

4.500

2012

4.500

57

4.500

2013

6.000 ή 6.300 (αντί 4.500)

Εξετάζεται σταδιακή αύξηση των ημερών ασφάλισης κατά 300 ή 150 ημέρες ανά εξάμηνο.

60 (αντί) 58

4.500

2014

61 (αντί 59)

4.500

Μετά την 1η/1/2015

62 (αντί 60)

 

Παρατηρήσεις

Στις παραπάνω περιπτώσεις με το νόμο 3863/10, το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας. Για παράδειγμα η εργαζόμενη που θα συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2012 θα έχει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της. Εξετάζεται η θεμελίωση να γίνεται με τον ίδιο τρόπο και από το 2013, δηλαδή να μπορεί η εργαζόμενη που γίνεται 55 ετών το 2013 να κατοχυρώσει δικαίωμα για σύνταξη στο νέο όριο ηλικίας, δηλαδή στο 60ό αντί του 58ου. Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης εκτός από τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος της προηγούμενης πενταετίας.

Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

10.000

Μέχρι  31/12/2010

10.000

57 πλήρης

55 μειωμένη

10.000

2011

10.400

58 πλήρης 

56 μειωμένη

10.000

2012

10.800

58 + 6 μήνες πλήρη

56 + 6 μήνες μειωμένη

10.000

2013

11.200

61 (αντί 59) πλήρης

59 (αντί 57) μειωμένη

10.000

2014

11.600

61,6 (αντί 59,6) πλήρης

59,6 (αντί 57,6) μειωμένη

10.000

Μετά την 1η/1/2015

12.000

62 (αντί 60) πλήρης

 

Παρατηρήσεις:

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ημερών ασφάλισης. Για παράδειγμα η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 2011 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και 10.400 ημερών ασφάλισης.

Ανδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι πριν από το 1993, στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ

ΗΛΙΚΙΑΣ

10.500

Μέχρι 31/12/2010

10.500

55 πλήρης

53 μειωμένη

10.500

2011

10.500

55 + 9 μήνες πλήρης

53 + 9 μήνες μειωμένη

10.500

2012

10.500

56 + 6 μήνες πλήρης

54 + 6 μήνες μειωμένη

10.500

2013

10.500

59,3 (αντί 57,3) πλήρης

57,3 (αντί 55,3) μειωμένη

10.500

2014

10.500

60 (αντί 58) πλήρης

58 (αντί 56) μειωμένη

10.500

2015

10.500

60,9 (αντί 58,9) πλήρης

58,9 (αντί 56,9) μειωμένη

10.500

2016

10.500

61,6 (αντί 59,6) πλήρης

59,6 (αντί 57,6) μειωμένη

10.500

Μετά την 1η/1/2017

10.500

62 πλήρης

60 μειωμένη

 

Στα Βαρέα εξετάζεται να δοθεί αρκετό μεταβατικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει η θεμελίωση δικαιώματος με το όριο ηλικίας που απαιτείται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 με Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα.

Γυναίκες μητέρες με ανήλικα παιδιά ασφαλισμένες πριν από το 1993

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ

ΗΛΙΚΙΑΣ

5.500

Μέχρι 31/12/2010

5.500

55 πλήρης

50 μειωμένη

5.500

2011

5.500

57 πλήρης

52 μειωμένη

5.500

2012

5.500

60 πλήρης

55 μειωμένη

5.500

Μετά την 1η/1/2013

5.500

67 (αντί 65) πλήρης

62 (αντί 60) μειωμένη

Παρατηρήσεις:

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης, εφόσον υπάρχει παιδί ανήλικο κατά τη συμπλήρωση των ημερών αυτών. Για παράδειγμα η εργαζόμενη που συμπληρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 και έχει παιδί ανήλικο, δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 60 ετών πλήρη και 55 ετών μειωμένη.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσων έχουν ασφαλισθεί σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, Τραπεζών) από 1η/1/1983 μέχρι 31/12/1992. ΑΝΔΡΕΣ–ΓΥΝΑΙΚΕΣ υπαχθέντες στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992 με 35 έτη ασφάλισης

 

ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

35

58

2011

36

58

2012

37

59

2013

38

62 (εξετάζεται να παραμείνει το 60ό για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα εντός του έτους)

2014

39

62

2015

40

62

 

Κατά το μεταβατικό διάστημα 2011-2014 ο/η ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 Η.Ε. Παράδειγμα: Εστω ασφαλισμένος που το έτος 2012 είναι 58 ετών και έχει 35 έτη ασφάλισης. Θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται το 2012 (έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης), ήτοι όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας.

Με την αύξηση κατά 2 έτη, θα υπάρξει μεταβατικό διάστημα για να μη θιγούν όσοι έχουν ήδη θεμελιωμένα δικαιώματα για πλήρη σύνταξη.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010

ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ                   ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2012

25

62

57

2013

25

65 (εξετάζεται να διατηρείται το 63ο για όσες θεμελιώνουν εντός του έτους)

60 (εξετάζεται να παραμείνει το 58ο για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης εντός του έτους)

2014

25

66 (εξετάζεται να διατηρείται το 64ο για θεμελίωση εντός του έτους)

61 (εξετάζεται να παραμείνει το 59ο για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης εντός του έτους)

2015

25

67

62 (αντί 60)

 

ΔΕΚΟ-Τράπεζες, Δημόσιο – Μητέρες με ανήλικα παιδιά υπαχθείσες στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992

 

ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ                   ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Μέχρι 31/12/2012

25

55

53

Από 1η/1/2013

25

67 (από 65)

62 (αντί 60)

 

Παράδειγμα κατοχύρωσης θεμελιωμένου δικαιώματος: Μητέρα που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας, είναι 52 ετών και έχει ανήλικο παιδί, θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2012, δηλαδή όταν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Αν όμως «πιάσει» την 25ετία μετά το 2013 τότε θα βγει είτε με μειωμένη σύνταξη στα 62 είτε στα 67 με πλήρη. Ενώ δηλαδή θα έβγαινε στα 55 της, τώρα, με το συνδυασμό του ασφαλιστικού νόμου 3863/10 από τη μία, που ανεβάζει στα 65 το όριο ηλικίας από το 2013, και με τη νέα αύξηση του ορίου για σύνταξη κατά 2 έτη, φορτώνεται συνολικά 5+2=7 έτη για λήψη μειωμένης σύνταξης και 10+2=12 έτη για πλήρη σύνταξη!

ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Ταμείο Εμπόρων) – Ανδρες–γυναίκες

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΕΤΟΣ

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΡΙΟ

 

ΗΛΙΚΙΑΣ

15

Οποτεδήποτε

15

65 μέχρι 31/12/2012

67 από 1η/1/2013

35

2012

37

60

35

2013

38

62 (από 60)

35

2014

39

62 (από 60)

35

μετά την 1η/1/2015

40

62 (από 60)

 

Δείχνουν την έξοδο σε 60.000 υπαλλήλους

Με τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις όσοι δεν αποχωρήσουν τώρα ή μέσα στο 2013, θα αναγκαστούν να παραμείνουν στην εργασία μέχρι τα 67 τους χρόνια

Βόμβα σκάει στο Δημόσιο με 60.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις το 2013 και το 2014. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει τη σύνδεση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ώστε όσοι δεν θελήσουν να πάνε σε συνταξιοδοτική εφεδρεία να έχουν ως εναλλακτική επιλογή την υποχρεωτική παραμονή για σύνταξη στα 67!

Το σχέδιο αυτό απορρέει από τη δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση των δημοσίων υπαλλήλων, κατά 150.000 ως το τέλος του 2014.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, ειδικά για το Δημόσιο, προτείνεται η κατάργηση των συνταξιοδοτικών προνομίων για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 ώστε να διευκολυνθεί μέσα σε ένα με δύο χρόνια η αποχώρηση ενός «ιδιαίτερα σημαντικού» αριθμού δημοσίων υπαλλήλων.

Για να γίνει αυτό προτείνεται να απαλειφθούν διατάξεις του νόμου 3865/10 (ασφαλιστικό Δημοσίου) με τις οποίες ορίστηκε ότι οι υπάλληλοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2010 εξακολουθούν να το διατηρούν οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν, καθώς εξαιρούνται από το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 65ο έτος, που τώρα πάει στα 67!

Οσοι δηλαδή δεν φύγουν τώρα ή μέσα στο 2013, θα «κλειδωθούν» για σύνταξη στα 67!

Αποτέλεσμα αυτών των ευνοϊκών διατάξεων (σ.σ.: οι οποίες ισχύουν και για τις ΔΕΚΟ με το νόμο 3863/10) είναι ότι ένας υπάλληλος που είχε μέχρι τις 31/12/2010 συμπληρωμένη 25ετία στο Δημόσιο και θεμελίωνε δικαίωμα αποχώρησης από το 55ο μέχρι το 60ό έτος να μην επηρεάζεται από την ενδιάμεση αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στο 65ο, και τώρα στο 67ο έτος, ή από την αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ασφάλισης στα 40 έτη για σύνταξη στο 60ό έτος!

Με την κατάργηση όμως αυτών των ευνοϊκών διατάξεων, πολλοί θα φύγουν άμεσα για να γλιτώσουν μια απότομη αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης έως και 10-12 χρόνια!

Οσοι δεν αποχωρήσουν, θα μπουν αναγκαστικά στον προθάλαμο της συνταξιοδοτικής εφεδρείας.

Στα θετικά της πρότασης αυτής που ισοδυναμεί με ένα σχέδιο εθελουσίας εξόδου είναι ότι θα διευκολύνει την πρόσληψη νέων σε ηλικία υπαλλήλων στο Δημόσιο, οι οποίοι θα αμείβονται και με χαμηλότερους μισθούς. Στα αρνητικά είναι ότι για ένα διάστημα θα υπάρξει μεγάλη πίεση στα Ταμεία, αλλά ενδέχεται το κόστος για τον Προϋπολογισμό να είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα πληρώσει για την εφεδρεία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με 29 έτη.

1. Μισθός 1.983 ευρώ.

2. Μισθός με εφεδρεία (60% των αποδοχών): 1.190 ευρώ.

3. Ασφαλιστικές εισφορές κράτους: 143 ευρώ.

4. Τελικό κόστος εφεδρείας για τον Προϋπολογισμό: 1.380 ευρώ.

5. Σύνταξη μετά από τριετή εφεδρεία: 1.276 ευρώ.

6. Αν το κράτος καλύψει και τις εισφορές του δημοσίου υπαλλήλου, τότε το συνολικό κόστος (μισθός εφεδρείας και εισφορές) μπορεί να φτάσει στα 1.790 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με 29 έτη

1. Μισθός (μικτά) 1.983 ευρώ.

2. Συντάξιμες αποδοχές: 1.685 ευρώ (1.545+140).

3. Ποσό σύνταξης: 1.117 ευρώ.

4. Επίδομα εξομάλυνσης: 45 ευρώ.

5. Σύνολο σύνταξης: 1.162 ευρώ.

6. Με την άμεση (πρόωρη) αποχώρηση θα καταβάλλεται μικρότερο ποσό σύνταξης από αυτό που θα έπαιρναν οι υπάλληλοι που θα παρέμεναν για περισσότερο χρόνο στο Δημόσιο αποφασίζοντας να αποχωρήσουν όποτε το θελήσουν.

ΝΑΤ Νεα όρια ηλικίας Συνταξιοδότησης

Νέα Ορια Συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ

ΕΤΑΑ νέα Ορια Συνταξιοδότησης

Νεα όρια Συνταξιοδότησης ΙΚΑ

 

ΠΗΓΗ:ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ