ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2012

oaed45689

ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ 2012

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ  του 2012 από τους δικαιούχους .

Η διαδικασία για το εποχικό επίδομα  θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου του 2012.

   Οι ενδιαφερόμενοι για το ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τις Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης αλλά και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών.

   Δικαιούχοι για το επίδομα του ΟΑΕΔ είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών- ανυψωτικών -οδοποιητικών -γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.

   Επίσης οι συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 10/9/2012 και κατά το έτος 2011 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2012, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ' όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και, η οποία για το έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό των 486,84 ευρώ.

   Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/12 και μετά και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ

Αναλυτικά το ύψος του βοηθήματος και οι προϋποθέσεις χορήγησής του ανά κατηγορία είναι οι εξής:

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ημερομίσθια

2011

ΠΟΣΟ

ΣΕ

ΕΥΡΩ

Α

1

Οικοδόμοι

95-210

678,06

Β

1

Σμυριδορύκτες Νάξου

50-240

916,30

Γ

1

Δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες

50-210

641,41

 

2

Καπνεργάτες

50-210

-//-

 

3

Αγγειοπλ.- κεραμομ.- πλινθοπ

50-210

-//-

 

4

Ναυπ/κή ζώνη

50-210

-//-

Δ

1

Μουσικοί-τραγουδιστές

50-210

458,15

 

2

Ηθοποιοί

50-210

-//-

 

3

Υποδηματεργάτες

50-210

-//-

 

4

Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου

50-210

-//-

 

5

Ελεγκτές κιν/φου -θεάτρου

50-210

-//-

 

6

Ταμίες κιν/φου-θεάτρου

50-210

-//-

 

7

Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης

50-210

-//-

 

8

Ταξιθέτες θεάτρου - κιν/φου (άρθ. 22   Ν 2556/97

50-210

-//-

 

9

Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικώνκ.λ.π. μηχανημάτων

70-210

-//-

 

10

Μισθωτοί τουρ/κού - επισ/κού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12

-//-