ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ

 

 

ikabibliario

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας των άμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ


(Απαραίτητο έγγραφο)

  • Ασφαλιστικά βιβλιάρια
    Εναλλακτικά προσκομίζεται αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας.
  • Βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
    Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας