ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2012

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώσε τα αποτελέσματα της υπ' αρίθμ. 1/2012 ανακοίνωσης ΣΟΧ για την  πρόσληψη προσωπικου.Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.