ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ 8 ΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

DEDDHE

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ 8 ΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εγκρισή από το ΑΣΕΠ πήρε στις 5/10 η προκήρυξη για προσλήψεις στην ΔΕΔΔΗΕ για εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ για 8 μήνες  .Η ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.

Η προκήρυξη της ΔΕΔΔΗΕ θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες τις περιοχές που θα απασχοληθούν οι προσλήπτέοι εποχικοί και ο αριθμός των θέσεων.


ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

4

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

2247047209

1/2012 2538/10-9-2012

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

4

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

2247047209

1/2012 2538/10-9-2012

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

2247047209

1/2012 2538/10-9-2012

ΥΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

12

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

3

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

3

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

3

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

2

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

4

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

6

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΡΥΣΣΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΡΥΣΣΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

2105218518

1/2012 10986/17-9-2012

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

 Η προκήρυξη της ΔΕΔΔΗΕ   έχει αναρτηθεί στην αρχική μας σελίδα

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

4

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

2247047209

1/2012 2538/10-9-2012

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

4

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

2241078590

1/2012 51746/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

5/10/2012

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

2247047209

1/2012 2538/10-9-2012

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

1

5/10/2012

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

2247047209

1/2012 2538/10-9-2012

ΥΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

12

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

3

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

3

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

3

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

2810314700

1Α/2012 53079/14-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

2

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

4

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

2273027777

1Α/2012 50596/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

6

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΡΥΣΣΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΡΥΣΣΩΝ

2821091171

1Α/2012 52470/17-9-2012

ΔΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

5/10/2012

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

2105218518

1/2012 10986/17-9-2012

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

4/10/2012