ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΓΠΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΓΠΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΣΩ ΓΓΠΣ gsis.gr

Το επιδομα θερμανσης θα δοθεί με την επιστροφή 28 λεπτών για κάθε λίτρο πετρελαίου θερμανσης και θα εισπράττουν τα νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα θερμανσης .

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κυμανθεί μεταξύ 1,35 και 1,4 ευρώ το λίτρο

Η εφαρμογή για το Επιδομα θερμανσης που θα τεθεί σε λειτουργία μέσω ΓΓΠΣ και της σελίδας gsis.gr  και του συστήματος taxisnet προβλέπει τα εξής:

 

Οι δικαιούχοι θα κάνουν την αίτηση για την επιστροφή του φόρου μέσω του TAXISNET. Η αίτηση θα υποβάλλεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ με θέμα το επίδομα θέρμανσης.

Στην αίτηση κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ του και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του στον οποίο επιθυμεί να γίνεται η πίστωση των επιστρεφόμενων ποσών.

Η ΓΓΠΣ θα κάνει έλεγχο εάν ο αιτούμενος πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα εγκρίνει την επιστροφή φόρου, η οποία θα καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά από δύο εβδομάδες περίπου μετά από την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης .

Τι θα γίνει με τις αιτήσεις δικαιούχων που μένουν σε πολυκατοικίες.

Κάθε ένοικος πολυκατοικίας θα πρέπει να συμπληρώσει στην αίτηση για το επίδομα θέρμανσης τρία επιπλέον ακόμη στοιχεία τα οποία είναι το ΑΦΜ του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες διαχειριστή, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ για το κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας και τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στο διαμέρισμά του σύμφωνα με τον κατάλογο των κοινοχρήστων.

Στην απόδειξη πώλησης που θα εκδώσει ο προμηθευτής του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει το ΑΦΜ του διαχειριστή και το αριθμό παροχής του κοινόχρηστου. Μέσω του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ θα γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η πολυκατοικία στην οποία ανήκει ο κάθε δικαιούχος παρέλαβε την συγκεκριμένη ποσότητα λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.

Μετά την εξακρίβωση της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης η ΓΓΠΣ θα υπολογίζει τα λίτρα πετρελαίου θέρμανσης που αντιστοιχούν στα χιλιοστά του κάθε δικαιούχου ενοίκου, θα πολλαπλασιάζει τον αριθμό των αυτών με 28 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και το ποσό που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό αυτό θα είναι η επιστροφή φόρου που θα εγκρίνει προς πληρωμή για τον κάθε δικαιούχο.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗ