ΟΑΕΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

 ΟΑΕΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΟΑΕΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ο ΟΑΕΕ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν4087/16-10-2012 δίνεται νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με ευνοϊκούς όρους, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό είτε νέα ρύθμιση.

Προβλέπεται έκπτωση από τα τέλη καθυστέρησης έως 100%, μικρό ποσό δόσης, αναστολή αναγκαστικών μέτρων, κ.λ.π.

Αναλυτικές διευκρινήσεις και οδηγίες θα δίνονται από τα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών.

Ολη η εγκύκλιος για την ρύθμιση στον ΟΑΕΕ τα δικαιολογητικά τις προυποθέσεις εδώ