ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟ 2013

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟ 2013

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟ 2013

Με το νέο φορολογικό έρχονται μειώσεις στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα και τις κατοικίες.

Σήμερα αναμένονται να εξετασθούν στη συνεδρίαση της τρικομματικής επιτροπής για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος .Η πρόταση που συζητείτε προβλέπει τη μείωση στα τεκμήρια που επιβάλλεται σε αυτοκίνητα Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες με τις μειώσεις στα τεκμήρια αυτοκίνητων  που συζητούνται  .

Για τις κατοικίες προτείνεται μείωση στα τεκμήρια και συγκεκριμένα το τεκμήριο να υπολογίζεται για τα 80 πρώτα τετραγωνικά μέτρα, με 25 ευρώ το τετραγωνικό για τα 81 έως 120 τετραγωνικό με 45 ευρώ το τετραγωνικό., για τα επόμενα από 121 έως 200 τετραγωνικό με 80 ευρώ το τετραγωνικό για τα 201 έως 300 τετραγωνικό με 160 ευρώ το τετραγωνικό και για τα πλέον των 300 τετραγωνικό με 350 ευρώ .