ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει με προκήρυξη του τις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 70 ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» και την κάλυψη των αναγκών του .Οι ειδικότητες που αφορούν τις προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών είναι οι κάτωθι:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι 19 προσλήψεις

ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι Παιδοκόμοι 27 προσλήψεις

ΥΕ Τραπεζοκόμοι 12 προσλήψεις

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 12 προσλήψεις

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την υπογραφή της έως και τις 31/08/2013 με δυνατότητα παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Από 24/10/2012 έως 02/11/2012

όλες οι λεπτομέρειες για τις προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εδώ