ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Ο Δήμος Δέλτα ανακοινώνει με προκήρυξη τις προσλήψεις , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , συνολικά δεκατεσσάρων ατόμων (14 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα που εδρεύει στη Σίνδο .

Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις αναγκες στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δέλτα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΣΙΝΔΟΣ

ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

 

από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/7/2013

6

102

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΣΙΝΔΟΣ

ΤΕ

Φυσιοθεραπευτών ή

Φυσικοθεραπείας

8μήνες

1

103

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΣΙΝΔΟΣ

ΤΕ

Βιβλιοθηκονόμων

 

8μήνες

1

104

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΣΙΝΔΟΣ

ΔΕ

Μαγείρων

 

από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/7/2013

3

105

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΣΙΝΔΟΣ

ΥΕ

Καθαριστών – Βοηθητικών Εργασιών

από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/7/2013

3

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη κα Καραχάλιου Αναστασία  τηλ 2310783-444 και στη κα. Μπόρου Θεοδώρα 2310 783-168, Δ/νση Απαρτόγλου 11 Διαβατά ΤΚ 57008

Ολη η προκήρυξη εδώ