ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2013

5 0 Αξιολόγηση:5
(3 ψήφοι)
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2013

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 01/01/2013

Το dikaiologitika.gr σας παρουσιάζει πρώτο όλη την εγκύκλιο για το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ με τις αλλαγές που θα ισχύσουν το 2013.

 

Δικαιολογητικά προυποθέσεις δικαιούχοι νέα κριτήρια αλλά και παρα πολλά παραδείγματα μόνο στο dikaiologitika.gr.

Ακολουθεί όλη η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ που έγινε διανομή στους αρμόδιους υπαλληλους του ΟΑΕΔ.

Προϋποθέσεις επιδότησης τακτικής ανεργίας και οικονομική ενίσχυση των επιδοτουμένων ανέργων για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων».


I. ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.3986/2011 προστίθεται στο άρθρο 6 του ν.1545/1985 (Α΄ 91) παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων. Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).»


Τα παραπάνω σημαίνουν ότι στις προϋποθέσεις επιδότησης των ανέργων προστίθεται μια επιπλέον η οποία λειτουργεί περιοριστικά ως προς τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος  επιδότησης. Συγκεκριμένα, για δικαιούχους επιδότησης ανεργίας, των οποίων η επιδότηση ξεκινά μετά την 1-1-2013, μετά τον προσδιορισμό της διάρκειας της επιδότησης που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει, θα υπολογίζεται ο αριθμός των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας των οποίων είχαν καταστεί δικαιούχοι τα τελευταία τέσσερα έτη πριν την έναρξη της επιδότησης. Στη συνέχεια, όσον αφορά στις επιδοτήσεις που ξεκινούν εντός του ημερολογιακού έτους 2013, θα ελέγχουν τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν αθροιστικά στην τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης και του αριθμού 450 (ημερησίων επιδομάτων που τίθεται ως όριο για το έτος 2013). Ακολούθως θα ελέγχουν αν ο αριθμός που βρήκαν ως υπόλοιπο της διαφοράς είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον αριθμό ημερών επιδότησης που προκύπτει από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που συγκεντρώνουν οι ασφαλισμένοι. Στην περίπτωση που ο αριθμός ημερών ασφάλισης που προκύπτει από το υπόλοιπο της αφαίρεσης μεταξύ των ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν αθροιστικά στην τελευταία τετραετία από τον αριθμό των 450, είναι μικρότερος από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει (π.χ. στο 14μηνο) θα δίνουν ως επιδότηση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που προκύπτει από την αφαίρεση αυτή. Σε περίπτωση που η διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση που περιγράψαμε προηγουμένως είναι μεγαλύτερη από την επιδότηση που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκεντρώνουν, τότε θα τους εγκρίνεται ως διάρκεια επιδότησης αυτής που δικαιούνται λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει.


Η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται και στις επιδοτήσεις ανεργίας των οποίων η έναρξη τοποθετείται από την 1.1.2014 και μετά, με την διαφορά ότι το άθροισμα των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που έλαβαν οι ασφαλισμένοι την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης θα αφαιρείται από τον αριθμό των 400 (ημερησίων επιδομάτων ανεργίας). Διευκρινίζουμε ότι στο άθροισμα των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που έλαβαν οι ασφαλισμένοι την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης θα προστίθενται και οι ημέρες των επιδομάτων ανεργίας τα οποία ενώ είχαν εγκριθεί ως επιδότηση αλλά οι ασφαλισμένοι δεν τα εισέπραξαν λόγω στέρησης λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας που αυτά είχαν καταστεί απαιτητά.
Ο μαθηματικός τύπος αναπαράστασης της παραπάνω διαδικασίας είναι ο εξής:


Έστω ότι η διάρκεια της επιδότησης βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων του επιδοτούμενου βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα = α.


Έστω ότι το άθροισμα των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που έλαβε ο ασφαλισμένος την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης = β.
Τότε, οι υπολογισμοί της Υπηρεσίας για τις επιδοτήσεις των οποίων η έναρξη τοποθετείται  μεταξύ της 1.12013 έως 31.12.2013 θα είναι οι εξής:
450 – β = γ
αν γ ≥ από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με το α, ενώ αν γ από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με το γ. Σε περίπτωση