ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Μετά από την συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου με το Προεδρείο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και με εκπροσώπους συλλόγων νηπιαγωγών ο υπουργός δήλωσε ότι ,στόχος της κυβέρνησης είναι τα ολοήμερα σχολεία και τα διετή νηπιαγωγεία. Η πραγμάτωση του στόχου απαιτεί θεσμικές αλλαγές και αναδιάρθρωση και αξιοποίηση των κτηριακών υποδομών. Και είναι έργο των Δήμων της χώρας, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής τους δυνατότητας, να αναβαθμίσουν την κτιριολογική υποδομή των Νηπιαγωγείων. Παράλληλα εμείς προωθούμε μια δέσμη θεσμικών αλλαγών που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προσχολικής εκπαίδευσης.

Καταρχήν με νομοθετική ρύθμιση που θα ενσωματωθεί στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου ρυθμίζονται αιτήματα που στις συναντήσεις μας είχα δεσμευθεί για τη μελέτη τους. Ειδικότερα:

1. Προχωράει, η θεσμοθέτηση του ενός έτους υποχρεωτικής παραμονής του εκπαιδευτικού στην οργανική του θέση, προκειμένου να ζητήσει μετάθεση. Τα μέτρο θα ισχύσει από τις επόμενες μεταθέσεις.

2. Με ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται στο παραπάνω Νομοσχέδιο το υποχρεωτικό ωράριο των νηπιαγωγών, από το σχολικό έτος 2012-2013, εξομοιώνεται με αυτό των δασκάλων.

Ο Υπουργός μετά το πέρας της συνάντησης αναφέρθηκε στην ταύτιση των απόψεων, αλλά και την επίλυση του ζητήματος για το ωράριο των Νηπιαγωγείων το οποίο ζήτημα θα πάρει τη μορφή μιας νομοθετικής ρύθμισης.

Από την άλλη πλευρά διαβεβαίωσε ότι διασφαλίζεται απολύτως το ημερήσιο Νηπιαγωγείο. Επίσης είπε ότι Οι Νηπιαγωγοί, δεν είχαν ωράριο, νομικά κατοχυρωμένο. Τώρα , υπάρχει η προοπτική να εξομοιωθεί, και νομοθετικά, με αυτό των Δασκάλων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και του Νηπιαγωγείου , το οποίο θα διασφαλίζει και την εργασία των ίδιων των Νηπιαγωγών.”