ΓΕΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΓΕΜΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΓΕΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου τον αριθμό ΓΕΜΗ, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους.Η διαδικασία της αυτουπογραφής για τις επιχειρήσεις στο ΓΕΜΗ είναι απαραίτητη για τα νομικά πρόσωπα.Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν έλεγχο για το εαν διαθέτουν ΓΕΜΗ μέσω του πεδίου ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ της ιστοσελίδας https://www.businessregistry.gr/κατά πόσον υφίσταται ήδη αριθμός ΓΕΜΗ για την επιχείρησή τους. Για τον έλεγχο το μόνο που χρειάζεται είναι το ΑΦΜ της επιχείρησής τους. Εάν η εφαρμογή επιστρέψει Αρ ΓΕΜΗ , σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει ήδη λάβει αριθμό ΓΕΜΗ . Εάν δεν επιστραφεί Αρ ΓΕΜΗ , τότε η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην απογραφή της προκειμένου να δημιουργηθεί η Μερίδα της επιχείρησης.