Προσλήψεις στο Δημόσιο 2013 - 2016

5 0 Αξιολόγηση:5
(2 ψήφοι)

 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

15234 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑ ΕΤΗ 2013 ΕΩΣ 2016

Στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο οι προσλήψεις στο δημόσιο για τα έτη 2013 εως 2016 που προβλέπονται θα έιναι 15234 ενώ οι απόχωρήσεις από το δημόσιο θα φτάσουν τις 125761 .Το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο  εκπονήθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και εντάσσονται  οι αντίστοιχες εκτιμήσεις προσλήψεων στο δημόσιο για τα έτη 2013-2016.

Ο προγραμματισμός για τις προσλήψεις στο δημόσιο ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης βασίστηκε στον κανόνα 1:5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις νέες παρεμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, όσο και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων φορέων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.


Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2013-2016 και οι εξειδικευμένες ανάγκες μεμονωμένων φορέων που ελήφθησαν υπόψη στον ανωτέρω προγραμματισμό είναι οι εξής:

Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για τα έτη 2013 και 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις ένστολου προσωπικού, ενώ για τα έτη 2015 και 2016 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ' έτος).

• Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τα έτη 2013 και 2014, προβλέφθηκε μείωση των προσλήψεων κατά 30% σε σχέση με αυτές του έτους 2012, ήτοι 819 άτομα.

• Στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (πλην των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων) δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού για όλα τα έτη της περιόδου 2013-2016.

• Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα έτη 2013 και 2014, δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, ενώ για το διδακτικό προσωπικό ο λόγος προσλήψεων-αποχωρήσεων θα διαμορφωθεί στο 1:10.

• Στο Υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 200 εφοριακών εντός του 2013.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπεται η αποφοίτηση 162 Δικαστών από την Εθνική Σχολή Δικαστών.

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά υποτομέα, μπορεί να είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από αυτές που θα πραγματοποιηθούν τελικά ανά υποτομέα χωρίς όμως να επηρεαστεί το συνολικό αποτέλεσμα. Η κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

Ως εκ τούτου, το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο για τη στελέχωση του δημόσιου τομέα παρουσιάζεται ως προσωρινό στο μέρος που αφορά τις εκτιμώμενες προσλήψεις ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και ως δεσμευτικό στο σύνολό του ως προς την αυστηρή τήρηση του κανόνα 1:5 και την πλήρη εφαρμογή των παρεμβάσεων του ΜΠΔΣ 2013-2016. Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω προγραμματισμός στελέχωσης του δημόσιου τομέα θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενσωματώνοντας την ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων που θα προσδιορίσει η Κυβέρνηση βάσει των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης των Δομών και Υπηρεσιών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

πατηστε εδω για να δείτε ολες τις προκηρυξεις που ανακοινωνονται καθημερινα για το δημόσιο τους δημους και φορεις