ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

gamos thriskeftikos

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας τέλεσης θρησκευτικού γάμου.

Γενικά Δικαιολογητικά

Βεβαίωση Μητρόπολης

 Να αναφέρει το βαθμό του τελευταίου γάμου.

    Πιστοποιητικό αγαμίας
    Φύλλο ημερήσιας τοπικής εφημερίδας

Ένα για τον καθένα.

    1 Παράβολο (πράσινο) Δημοσίου Ταμείου 15€ (ονομαστικής αξία 14,67 €)

Ειδικά Δικαιολογητικά

    Διαζευκτήριο

Για διαζευγμένους πολίτες.

    Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Εφόσον υπάρχει θάνατος του/της συζύγου από προηγούμενο γάμο.
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η τέλεση του θρησκευτικού γάμου θα πρέπει να δημοσιευτεί σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην εκκλησία της ενορίας όπου θα τελεστεί ο γάμος.
Με βάση τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.