Το Νέο Επίδομα Παιδιών

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το Νέο Επίδομα Παιδιών που Καταργεί τα Πολυτεκνικα και Τριτεκνικά Επιδόματα

Περικοπές στα πολυτεκνικά και τριτεκνικά επιδόματα φέρνουν τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν και η αντικατάσταση τους από το νέο επίδομα παιδίων. Οι περικοπές θα ισχύσουν από τις πληρωμές του τελευταίου διμήνου του 2012.

Σε διάταξη προβλέπετε ότι στις πληρωμές των πολυτεκνικών επιδομάτων του ΟΓΑ για το τελευταίο δίμηνο του 2012, θα υπάρξει εισοδηματικό κριτήριο των 45.000 ευρώ.

Τα νέα κριτήρια για νέο επίδομα παιδιών έχουν σύμφωνα με τα κάτωθι

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Το ενιαίο επίδομα στήριξης παιδίων το επίδομα που θα αντικαταστήσει όλα τα οικογενειακά επιδόματα υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδίων ως εξής: σαράντα ευρώ (40€) ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο παιδί, ογδόντα ευρώ (80€) ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα παιδία, εκατόν τριάντα ευρώ (130€) ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα παιδία και εκατόν ογδόντα ευρώ (180€) ανά μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα παιδία. Για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα εξήντα ευρώ (60€).Με τα νέα κριτήρια από την 1-1-2013:

Δικαιούχος με δύο παιδιά και εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα πάρει 80 ευρώ. Όσοι έχουν από 10.000 ευρώ μέχρι 20.000 θα πάρουν τα 2/3, δηλαδή 54 ευρώ και για τα δύο παιδιά!

Τρίτεκνος με 3 παιδιά και εισόδημα από 11.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ θα πάρει τα 2/3 από το επίδομα των 130 ευρώ, δηλαδή 86,6 ευρώ και για τα τρία παιδιά! Και αν έχει από 22.000 έως 33.000 ευρώ, θα πάρει το 1/3, δηλαδή 44 ευρώ το μήνα. Σήμερα παίρνει 132 ευρώ και αν το τρίτο παιδί είναι κάτω των 6 ετών, πάει στα 265 ευρώ.

Πολύτεκνος με 4 παιδιά και εισόδημα από 24.001 έως 36.000 ευρώ θα πάρει 60 ευρώ το μήνα (αντί των 176 ευρώ σήμερα) και αν έχει πάνω από 36.000 ευρώ δεν θα πάρει τίποτε.

3 παιδιά

Συνολικό εισόδημα

Νέο επίδομα

Εως 11.000 ευρώ

130 ευρώ/μήνα

Από 11.001 έως 22.000 ευρώ

86,6 ευρώ/μήνα

Από 22.001 έως 33.000 ευρώ

43,3 ευρώ/μήνα

Από 33.000,01 και άνω

0

4 παιδιά

Συνολικό εισόδημα

Νέο επίδομα

Έπαιρνε

Διαφορά

Έως 12.000 ευρώ

180 ευρώ/μήνα

176 ευρώ/μήνα

+4 ευρώ/μήνα

Από 12.001 έως 24.000 ευρώ

120 ευρώ/μήνα

176 ευρώ/μήνα

-56 ευρώ/μήνα

Από 24.001 έως 36.000 ευρώ

60 ευρώ/μήνα

176 ευρώ/μήνα

-110 ευρώ/μήνα

Από 36.000,01 και άνω

0

176 ευρώ/μήνα

-176 ευρώ/μήνα

5 παιδιά

Συνολικό εισόδημα

Νέο επίδομα

Έπαιρνε

Διαφορά

Έως 13.000 ευρώ

240 ευρώ/μήνα

220 ευρώ/μήνα

+40 ευρώ/μήνα

Από 13.001 έως 26.000 ευρώ

160 ευρώ/μήνα

220 ευρώ/μήνα

-60 ευρώ/μήνα

Από 26.001 έως 39.000 ευρώ

80 ευρώ/μήνα

220 ευρώ/μήνα

-140 ευρώ/μήνα

Από 39.000,01 και άνω

0

220 ευρώ/μήνα

-220 ευρώ/μήνα

πηγη πινακα Ελευθερος Τύπος