ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2012

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 

Θα ήθελα να σας επισυμάνω ότι οι αιτήσεις δεν έχουν ξεκινησει μέχρι και σήμερα θα ενημερωθείτε από την σελίδα μας όταν ξεκινήσουν οι αιτήσεις

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2012 2013 ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΟΡΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Για τη χορήγηση Δ.Κ.Τ. 2012 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήματος χωρίς εξαιρέσεις ακόμα και οριακές για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων :

Μεμονωμένοι δικαιούχοι  με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα: 14.000€

Δικαιούχοι (Δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 23.000€

Δικαιούχοι (Τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 26.000€

Δικαιούχοι  (Τέσσερα άτομα, με οικογενειακό εισόδημα: 30.000€  ΟΧΙ πολύτεκνοι)

Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα: 36.000€

ΟΡΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΑ Α.Μ.Ε.Α. (ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1.Μεμονωμένοι δικαιούχοι  με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα: 27.000€

2.Μεμονωμένοι δικαιούχοι  με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα που δικαιούνται συνοδό: 27.000€

3.Δικαιούχοι (Δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 27.000€

4.Δικαιούχοι (Τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 31.000€

5.Δικαιούχοι (Τέσσερα άτομα, με οικογενειακό εισόδημα: 35.000€ ΟΧΙ πολύτεκνοι)

6.Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα: 41.000 €

Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα (ατομικό στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων ή το οικογενειακό για τις λοιπές περιπτώσεις, από οποιαδήποτε  αιτία  ή  πηγή   ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.

Σας διευκρινίζουμε ότι το όριο εισοδήματος, που ισχύει κατά περίπτωση  για την χορήγηση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιούχων ανά αίτηση, οι οποίοι δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, δηλαδή οι γεννηθέντες μέχρι και το 2007.

Προστατευόμενα μέλη (παιδιά) κάτω των πέντε (5) δεν λογίζονται δικαιούχοι, δεν καταχωρούνται στην αίτηση και δεν εκδίδονται Δ.Κ.Τ.

Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την απογραφή πολύτεκνων δικαιούχων (από 3 παιδιά και άνω) να συμπληρώνεται οπωσδήποτε στην αίτηση το πεδίο «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ» και να καταχωρούνται μόνο τα παιδιά άνω των πέντε (5) ετών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών ανεξάρτητα από τον αριθμό δικαιούχων στην αίτηση, το όριο εισοδήματος είναι 36.000 € για τους δικαιούχους και 41.000€ για τους πολύτεκνους Α.Μ.Ε.Α.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο: Για δύο (2) δικαιούχους (άνω των πέντε ετών) στην αίτηση με προστατευόμενο μέλος κάτω των πέντε (5) ετών το όριο εισοδήματος είναι  23.000€.

Παράδειγμα 2ο: Για έναν (1) δικαιούχο στην αίτηση με δύο προστατευόμενα μέλη κάτω των πέντε   ετών το όριο είναι  14.000€ (συνολικό οικογενειακό εισόδημα).

Παράδειγμα 3ο: Για έναν (1) δικαιούχο στην αίτηση με σύζυγο μη δικαιούχο το όριο εισοδήματος είναι 14.000 € συνολικό οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων.

Παράδειγμα 4ο Για έναν (1) δικαιούχο στην αίτηση με ένα προστατευόμενο μέλος Α.Μ.Ε,Α. άνω  των πέντε   ετών το όριο είναι 27.000 € (συνολικό οικογενειακό εισόδημα).

Παράδειγμα 5ο: Για έναν (1) δικαιούχο στην αίτηση με ένα προστατευόμενο μέλος κάτω των πέντε ετών και ένα προστατευόμενο μέλος άνω των πέντε  ετών το όριο είναι  23.000€ (συνολικό οικογενειακό εισόδημα).

Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά για το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι όλα τα μέλη δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.

Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και οι έγγαμοι που δεν έχουν ασφαλιστικά προστατευόμενα τέκνα και ο, η σύζυγος δεν είναι δικαιούχος των παροχών του Ο.Ε.Ε.

Σε περίπτωση διάστασης ενός ζευγαριού, που όμως στο εκκαθαριστικό είναι ακόμα μαζί,  πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου, διαφορετικά θα υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του Δηλωθέντος εισοδήματος   περιλαμβάνονται κάθε μορφής εισοδήματα όπως :

 • Μισθωτές Υπηρεσίες
 • Έσοδα από Ακίνητα (ενοίκια)
 • Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (τόκοι από καταθέσεις, αποζημιώσεις κ.λ.π.).
 • Έσοδα από Ελεύθερα Επαγγέλματα
 • Διαφορά Τεκμηρίων
 • Έσοδα από Γεωργικές Επιχειρήσεις
 • Κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο σχετικό εκκαθαριστικό.

Εξαιρούνται τα Ακαθάριστα έσοδα ατομικής επιχείρησης τα οποία δεν υπολογίζονται ως εισόδημα. Στις περιπτώσεις εκκαθαριστικών που αναφέρουν «ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό. Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό αναφέρεται δύο φορές «ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ή « ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ή  «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και το ποσό είναι το ίδιο θα υπολογίζεται μόνο μία φορά.

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:    

α) Ατομικό  και  οικογενειακό  βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας

Οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα θα προσκομίζουν το βιβλιάριο ασθενείας πρασίνου χρώματος (προσοχή όχι το μπεζ συνταγολόγιο).

Οι εργαζόμενοι με  ασφάλεια ΤΣΜΕΔΕ θα προσκομίζουν το βιβλιάριο ΙΚΑ με την ένδειξη «παροχές σε χρήμα»

Βιβλιάριο κυρίου ταμείου ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ

β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου.

γ)  Πρωτότυπο και φωτοτυπία , η οποία θα παρακρατείται από την υπηρεσία για την παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού, εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού   έτους 2011, στο οποίο θα υπογράφει ο δικαιούχος το συνολικό αριθμό δελτίων που παρέλαβε.

Για τους πολύτεκνους , πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών ,απαιτείται φωτοτυπία της σελίδας των προστατευομένων μελών του βιβλιαρίου ασθενείας η οποία θα επισυνάπτεται στο εκκαθαριστικό της εφορίας για την παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν στο Εκκαθαριστικό της εφορίας προκύπτει ότι ένας εκ των δύο συζύγων, ενώ εργάζεται (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες)  δεν είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Ε,  αποκλείεται των παροχών, ακόμα και στην περίπτωση που είναι προστατευόμενο μέλος στο οικογενειακό βιβλιάριο του έτερου συζύγου, δικαιούχου του Ο.Ε.Ε.

Εάν το προστατευόμενο μέλος είναι εργαζόμενος-συνταξιούχος δικαιούχος των παροχών του Ο.Ε.Ε. υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλιστικού του φορέα . Σε αντίθεση περίπτωση δεν δικαιούται παροχών του Ο.Ε.Ε.

Για τον λόγο αυτό θα προσκομίζεται το εκκαθαριστικό της Εφορίας για όλες τις παροχές.

Σε περίπτωση που οι σύζυγοι κάνουν διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα ζητείται υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του/ της συζύγου.

Ειδικά :  

Οι  εργαζόμενοι  σε  κύριο  ασφαλιστικό  φορέα  εκτός από το  Ι.Κ.Α. (όπως  ΔΕΗ,  ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ )  θα  προσκομίζουν  βιβλιάριο  ασθενείας  και  στην περίπτωση  που προστατεύουν  παιδιά (για  τη  διαπίστωση  του  ορίου  ηλικίας αυτών 18ο ή 24ο ή 26ο αναλόγως) θα προσκομίζουν  ληξιαρχική  πράξη   γέννησης  ή την αστυνομική ταυτότητα (εφόσον έχει εκδοθεί) και βεβαίωση σπουδών, εφόσον σπουδάζουν.

Σε  περίπτωση  επιδοτούμενης  ανεργίας  θα  προσκομίζεται απαραίτητα η    εγκριτική απόφαση επιδοτούμενης ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., που θα αναφέρει το  συνολικό χρόνο ανεργίας και φωτοτυπία αυτής η οποία θα παρακρατείται από την υπηρεσία.

Οι  απολυόμενοι  από  το  στράτευμα  είναι δικαιούχοι των παροχών του

Οργανισμού   για διάστημα  έξη ( 6)  μηνών από την απόλυσή τους οπότε και θα προσκομίζουν το απολυτήριο  Στρατού και  το  βιβλιάριο ασθενείας  θεωρημένο  για  το  έτος   2011.

Επισημαίνεται ότι όσοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία δεν δικαιούνται παροχές από τον Ο.Ε.Ε

Οι διαζευγμένοι γονείς που προστατεύουν παιδιά θα προσκομίζουν διαζευκτήριο ή αντίγραφο  αγωγής. Δεν λαμβάνεται υπόψη ποιος γονέας έχει την επιμέλεια των παιδιών αλλά ποιος γονέας προστατεύει ασφαλιστικά τα παιδιά.

Άνδρες  ή  γυναίκες  σε  χηρεία  που  προστατεύουν  παιδιά  θα  προσκομίζουν ληξιαρχική  πράξη  θανάτου.

Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες θα προσκομίζουν   πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι εργαζόμενοι στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής   Ασφάλισης και Περίθαλψης και οι Ορκωτοί Λογιστές, που είναι δικαιούχοι  των παροχών του Οργανισμού, θα προσκομίζουν:

α) Το Δελτίο παροχών, το οποίο θα σφραγίζεται με τις χορηγούμενες παροχές.

β) Αστυνομική  ταυτότητα  του άμεσα  ασφαλισμένου.  

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου) εάν δεν φαίνεται από το μηχανογραφικό πρόγραμμα του Ι.Κ.Α., θα προσκομίζουν βεβαίωση από την υπηρεσία τους με  εκατό  (100) ημέρες   εργασίας  έτους  2011 και ότι γίνονται κρατήσεις υπέρ Ο.Ε.Ε. 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:

α) Ατομικό  και  οικογενειακό  βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας .

β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου

γ) Αρχική  απόφαση  σύνταξης .

δ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος  έτους 2011 η οποία θα παρακρατείται από την υπηρεσία για την παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού και του εκδρομικού προγράμματος και στο οποίο θα υπογράφει ο δικαιούχος το συνολικό αριθμό εισιτηρίων που παρέλαβε.

Για τους πολύτεκνους , πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, απαιτείται φωτοτυπία της σελίδας των προστατευομένων μελών του βιβλιαρίου ασθενείας η οποία θα επισυνάπτεται στο εκκαθαριστικό της εφορίας για την παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν στο Εκκαθαριστικό της εφορίας προκύπτει ότι ένας εκ των δύο συζύγων ενώ παρουσιάζει εισόδημα από σύνταξη ή από Μισθωτές Υπηρεσίες  και δεν είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Ε,  αποκλείεται των παροχών, ακόμα και στην περίπτωση που προστατεύεται στο οικογενειακό βιβλιάριο.

Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι από κύριο ασφαλιστικό  φορέα  εκτός από το  Ι.Κ.Α. (όπως  ΔΕΗ,  ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ )  θα  προσκομίζουν  βιβλιάριο  ασθενείας  και  στην περίπτωση  που προστατεύουν  παιδιά  (για  τη  διαπίστωση  του  ορίου  ηλικίας αυτών 18ο ή 24ο ή 26ο αναλόγως) θα προσκομίζουν  ληξιαρχική  πράξη   γέννησης  ή την αστυνομική ταυτότητα (εφόσον έχει εκδοθεί) και βεβαίωση σπουδών (εφόσον σπουδάζουν).

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον):

α) Ατομικό  και  οικογενειακό  βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει)

β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου

γ) Αρχική  απόφαση  σύνταξης.

δ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (εφορίας)  οικονομικού έτους 2011. η οποία θα παρακρατείται από την υπηρεσία για την παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού και για το εκδρομικό πρόγραμμα.

ε) Γνωματεύσεις   Α/βάθμιων  ή  Β/βάθμιων  Υγειονομικών  Επιτροπών, των  

Ασφαλιστικών  Φορέων τους (Ι.Κ.Α., ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, κλπ.) και φωτοτυπία αυτής που θα παρακρατείται από την Υπηρεσία από  τις  οποίες προκύπτουν  παθήσεις  που  επιφέρουν  αναπηρία ίση ή  μεγαλύτερη του  67%.

Επισημαίνεται οι συνταξιούχοι από κύριο ασφαλιστικό  φορέα  εκτός από το  Ι.Κ.Α.

(όπως  ΔΕΗ,  ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ)  θα  προσκομίζουν  βιβλιάριο  ασθενείας  και  στην περίπτωση  που προστατεύουν παιδιά  (για  τη  διαπίστωση  του  ορίου  ηλικίας αυτών 18ο ή 24ο ή 26ο αναλόγως) θα προσκομίζουν  ληξιαρχική  πράξη   γέννησης ή την αστυνομική ταυτότητα (εφόσον έχει εκδοθεί) και βεβαίωση σπουδών (εφόσον σπουδάζουν).

στ) Βεβαίωση και φωτοτυπία που θα παρακρατείται από την Υπηρεσία ΜΟΝΟ του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας για την χορήγηση Δελτίου σε συνοδό , εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στη σελίδα 2 ήτοι : α)παραπληγικοί - κινητικά αναπήροι,   β) νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση γ) οι πάσχοντες από θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) δεν απαιτείται γνωμάτευση για χορήγηση Δ.Κ.Τ.  για συνοδό αυτών. δ) οι τυφλοί ε) προστατευόμενα μέλη με βαριές παθήσεις όπως αυτισμός , σύνδρομο DAWN, νοητική στέρηση και εγκεφαλική παράλυση.

ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ –ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ )  ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πέραν των κατά περίπτωση  λοιπών δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να προσκομίζονται  τα απαραίτητα νομιμοποιητικά:

ή Βινιέττα (αυτοκόλλητο που βρίσκεται κατά κύριο λόγο επικολλημένο σε διαβατήρια)

ή Δελτίο διαμονής (Ροζ έντυπο)

ή Δελτίο μόνιμης διαμονής (Μπλε έντυπο)

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ: Ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις παροχές, με επιπλέον μόνο

 1. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (της εφορίας) οικονομικού έτους 2011 (το οποίο θα παρακρατείται από την Υπηρεσία).
 2. Αστυνομική Ταυτότητα εκτός του άμεσα ασφαλισμένου και των υπολοίπων δικαιούχων μελών που διαθέτουν ταυτότητα (δηλ. ηλικίας άνω των 14 ετών)

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει παραλάβει το Εκκαθαριστικό της Εφορίας έτους 2011 θα προσκομίζει :

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει παραλάβει μέχρι σήμερα το Εκκαθαριστικό της Εφορίας Οικονομικού έτους 2010»  επικυρωμένη ΜΟΝΟ από την αρμόδια Εφορία.
 2. Φωτοαντίγραφο της Φορολογικής του Δήλωσης Οικονομικού έτους 2011, που την υπέβαλε στην  Εφορία

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει χαμηλό εισόδημα το έτος 2010 και δεν απαιτείτο υποβολή Φορολογικής Δήλωσης έτους 2011 θα προσκομίζει:

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλει Φορολογική Δήλωση Οικονομικού έτους 2011 επειδή δεν απαιτείται, λόγω χαμηλού εισοδήματος»  επικυρωμένη ΜΟΝΟ από την αρμόδια Εφορία.

Στην περίπτωση που είναι και δύο σύζυγοι εργαζόμενοι και δικαιούχοι Ο.Ε.Ε, θα προσκομίζονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και των δύο συζύγων, καθώς και το οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει), προκειμένου να ανοιχθεί ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ οικογενειακή μερίδα με όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στο Εκκαθαριστικό της Εφορίας και είναι δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε.

Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους έχει απογραφεί το έτος 2011αποκλείεται και ο έτερος σύζυγος από την παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού για το έτος 2012, προκειμένου να απογραφούν και οι δύο το 2013.