ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 2012 ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΑΔΑ: ΒΟΝΜ46ΨΖΣΠ- ΝΒΙ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης γνωστοποιεί ότι για τις ανάγκες κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) όλης της χώρας για το Εαρινό εξάμηνο έτους κατάρτισης 2011-2012, θα προσλάβει εκπαιδευτές με  σύμβαση μίσθωσης έργου με ωριαία αντιμισθία.  Προς τούτο, καλεί τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση εκπαιδευτές  ιδιώτες ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενους στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, να υποβάλουν από 23.01.2012 μέχρι και  27.01.2012 σχετικές αιτήσεις σε όσα από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. επιθυμούν και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα 1 της Πρόσκλησης  απασχόλησης Εκπαιδευτών Εαρινού εξαμήνου έτους 2011-2012 του κάθε Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 2012 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν  γνώση αναλυτικά της Πρόσκλησης Πρόσληψης Εκπαιδευτών Εαρινού  εξαμήνου  2011-2012 όλων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. καθώς και των παραρτημάτων των ειδικοτήτων και μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση cert.gsae.edu.gr/iek.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΙΕΚ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

 

IEK Τηλέφωνο Ημ. Ανακήρυξης Έτος Εξάμηνο Παράρτημα
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

 

 

 

 

 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
  ΕΜΦΑΝΙΣΗ
  ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ