Διακανονισμος ΔΕΗ τι ισχύει

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΗ

Διακανονισμός ΔΕΗ 

Τι συμβαίνει εάν ο καταναλωτής δεν μπορεί να εξοφλήσει τον λογαριασμό της ΔΕΗ στην προθεσμία εξόφλησης τι ισχύει στην ΔΕΗ με τον διακανονισμό ανεξόφλητων λογαριασμών. Διακανονισμό στη ΔΕΗ μπορούμε να ζητήσουμε εγγράφως με αιτηση μας στο κατά τόπους κατάστημα .

 Ατοκες δόσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ποιους αφορά δειτε εδω 

Ο Διακανονισμός στη ΔΕΗ θα φανεί χρησιμος για τους πελάτες της οπου δεν μπορούν αν εξοφλήσουν τον λογαριασμό τους ώστε να μην υπάρξει διακοπή της ηλεκτροδότησης και να μην υπάρξουν εξοδα για την επανασύνδεση της παροχής.

Η μη εξόφληση των λογαριασμων θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η επανασύνδεση της παροχής επιβαρύνεται με έξοδα επανασύνδεσης (1 ανα τετραγωνικό) αλλά και με τόκους υπερημερίας στο ποσό των ανεξόφλητων λογαριασμών.

Οι αιτήσεις για διακανονισμό γίνονται στα καταστήματα της ΔΕΗ και είναι στην ευχέρεια της ΔΕΗ κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός των ανεξόφλητων λογαριασμών.

Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξόφληση των λογαριασμών κατανέμονται σε έξι κατηγορίες, ανάλογα με τη συνέπειά τους στην εξόφληση λογαριασμών το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Για κάθε κατηγορία καταναλωτή προβλέπεται επακριβώς ο διακανονισμός που μπορεί να γίνει αποδεκτός από την ΔΕΗ αλλά και τι θα ισχύει στις περιπτώσεις της μη τήρησης του διακανονισμού.

Οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι καταναλωτές είναι:

1. Συνεπής χωρίς διακανονισμούς.

2. Συνεπής σε πληρωμές και διακανονισμούς.

3. Περισσότερες από μία ενσωματώσεις λογαριασμών σε επόμενους λογαριασμούς ή και μία αθέτηση διακανονισμού.

4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών.

5. Παραβίαση μετρητή μετά από αποκοπή λόγω χρέους.

6. Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις μετρητή μετά από αποκοπή ή και ρευματοκλοπή.

Για τους οικιακούς καταναλωτές που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή ήταν απόλυτα συνεπείς το προηγούμενο 12μηνο στην εξόφληση των λογαριασμών τους, προβλέπεται δυνατότητα διακανονισμού του ληξιπρόθεσμου λογαριασμού έως και σε 4 διμηνιαίες δόσεις και ανάλογες κλιμακώσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ειδική κατηγορία αποτελούν οι πελάτες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου , Στις περιπτώσεις αυτές ο διακανονισμός παρέχει την διευκόλυνση για περισσότερες δόσεις και χαμηλότερες προκαταβολές, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για άτομα με μηχανική υποστήριξη.

Προβλέψεις διακανονισμών, υπό προϋποθέσεις, υπάρχουν και για τις λοιπές κατηγορίες πελατών της ΔΕΗ (επιχειρήσεις, δημόσιο, μεγάλες βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης, κ.ά.).

Παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, για τις οποίες προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι δεν θα κόβεται το ρεύμα τους χειμερινούς και τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να προστατεύονται από το ψύχος και τους καύσωνες.

Περισσότερες λεπτομέρειές για τον διακανονισμό στα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ