ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

oiaee

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Νέες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών - 7/2/2012

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Σας ενημερώνουμε ότι στον N.4038/2-2-2012 προβλέπονται νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα:
 

 

·       άρθρο 21 παρ. α του Ν.4038/2012:
Προϋποθέσεις:

-      Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.

-      Υποβολή αίτησης μετά την 1/4/2012 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.

-      Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.

-      Εξόφληση-απώλεια στα πρότυπα της ρύθμισης του Ν 3943/2011.

-      Η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης καταργείται.

 

·      άρθρο 21 παρ. β του Ν.40382012- Νέα ρύθμιση:

Προϋποθέσεις:

-      Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012.

-       Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.

-      Εξόφληση:

ü  Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη.

ü  Από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη.

Καταβολή εφάπαξ ή 1ης δόσης έως 30/4/2012.

-   Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια.

-   Εξόφληση καθυστερούμενων δόσεων έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης   πληρωμής της τελευταίας δόσης.

-   Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2012.

-   Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση.