ΚΟΚ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΩΝ

astinomia11

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΚ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΚΟΚ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

* Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3904/2010, όλες οι σε βαθμό πλημμελήματος αξιόποινες πράξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΚΟΚ, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'), τιμωρούνται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εκτός από τις πράξεις των άρθρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτώσεις α', β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίες εξακολουθούν να τιμωρούνται ως πλημμελήματα, με τις αναφερόμενες στις οικείες διατάξεις ποινές. 

 

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΕΔΩ