Επτά νεα προγραμματα για ανεργους το 2013

ΕΠΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 2013

Επτά νεα προγραμματα για ανεργους το 2013

Τα Επτα προγράμματα για ανεργους για το 2013 που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση και πρόκειται να υλοποιηθούν  μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που απευθύνονται στους νέους, τα οποία  διαχειρίζονται τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σας παρουσιάζει το dikaiologitika.gr με ολες τις πληροφορίες που εχουν ανακοινωθεί μεχρι στιγμης.

Τα επτα νεα προγράμματα για νεους ανεργους και τις πληροφορίες των προγραμματων θα τα δειτε στις παρακάτω παραγράφους και λεπτομέρειες θα δείτε στους συνδέσμους που υπάρχουν στο τέλος καθε προγράμματος

Τα επτα νεα προγραμματα για Νεους 2013

1.Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013. Αρχικές πληροφορίες θα βρείτε εδω

2. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013.δειτε εδω αρχικες πληροφορίες

3. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους Η δράση ξεκινησε εχθες δείτε εδω

4. Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο.  Η δράση θα προκηρυχθεί το Α τρίμηνο του 2013. Αρχικές πληροφορίες θα βρειτε εδω

5. Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Η δράση αναμένεται το Α Τρίμηνο του 2013. Αρχικές πληροφορίες δείτε εδω

6.Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος) Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το Α΄Τρίμηνο του 2013.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών.
Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε τομείς της οικονομίας που δύνανται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη.
Επιχορήγηση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης
Ωφελούμενοι θα είναι:
Άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.
Περιλαμβάνει:
Επιχορήγηση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης
60.000.000€ 1.600 άνεργοι
Παρέχει:
Κλιμακούμενη επιχορήγηση προϋπολογισμού από 20.000€ έως 150.000€.
Ποσοστά χρηματοδότησης της τάξης του 40 - 60%, ανάλογα με την περιφέρεια.
Πριμοδότηση βαθμολογίας στις περιπτώσεις ανέργων με τέκνα, ΑμEΑ, δημιουργίας νέως θέσεων εργασίας,συμμετοχής σε clusters, θερμοκοιτίδες ή άλλες συνεργατικές προτάσεις.
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας της, δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring), καθώς και για την κάλυψη μίας νέας θέσης εργασίας.
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων
(Β’ κύκλος) 19.
Φο ρ έ α ς δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς :
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.)
Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
Γραφείο Πληροφόρησης του κοινού: τηλ. 801 11 36 300
www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr
Έναρξη:  2013 A’ τρίμηνο
7. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας Η δράση αναμένεται το Α΄Τρίμηνο του 2013.δείτε εδω αρχικες πληροφορίες