Αλλαγες στην 6μηνη αδεια μητροτητας του ΟΑΕΔ

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΔ

Αλλαγες στην 6μηνη αδεια μητροτητας του ΟΑΕΔ 

Η 6μηνη άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ παύει να αφαιρείται από την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου μετα απο παρεμβαση του Συνηγορου του Πολιτη.

Συγκεκριμένα μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του ΣτΠ, λόγω σημαντικού αριθμού αναφορών που είχε λάβει, αλλά και σχετική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε διαβούλευση υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, σχετικά με τη  νομική φύση της 6μηνης ειδικής αδείας προστασίας μητρότητας απο τον ΟΑΕΔ (άρθρο 142, ν. 3655/2008) και σχέση της με την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνων (ν. 3528/2007, άρθρο 53, παρ. 2). Η διαβούλευση αυτή κατέληξε με την αποδοχή από το ΥΔΜΗΔ της θέσης του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και του ΣτΠ, ότι η εν λόγω άδεια αποτελεί άδεια μητρότητας, χορηγούμενη αποκλειστικά και μόνο στις μητέρες εργαζόμενες.

Αντίθετα, η 9μηνη άδεια ανατροφής του ΚΔΥ, είναι γονική άδεια, που χορηγείται σε οποιονδήποτε από τους δύο ή και στους δύο γονείς, ανεξαρτήτως φύλου

Πολίτες κατήγγειλαν στον Συνήγορο ότι οι Διευθύνσεις Προσωπικού πολλών υπηρεσιών αφαιρούν από την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου που δικαιούνται οι πατέρες υπάλληλοι (ν. 3528/2007, άρθρο 53 παρ. 2) την 6μηνη άδεια μητρότητας
που έχουν λάβει οι μητέρες των παιδιών από τον ΟΑΕ (ν. 3655/20008, άρθρο 142).
Πολλές υπηρεσίες είχαν απευθύνει ερώτημα για το συγκεκριμένο θέμα στο Υπουργείο διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (ΥΜΗ).
Το υπουργείο, με σχετική εγκύκλιό του, είχε εκφράσει την άποψη ότι πρόκειται για όμοιες διευκολύνσεις, συνεπώς πρέπει να αφαιρείται η μια από την άλλη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ωστόσο, είχε επανειλημμένα διατυπώσει και εγγράφως την άποψη ότι:
α) πρόκειται για άδεια μητρότητας, την οποία δικαιούνται μόνο μητέρες εργαζόμενες, ενώ οι άδειες ανατροφής είναι ατομικό δικαίωμα ενός εκάστου γονέα
β) το θέμα πρέπει να λυθεί κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του ΥΜΗ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Το θέμα αυτό διαβιβάστηκε και στην Μονάδα Νομοθεσίας Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς διερεύνηση τυχόν παραβίασης διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου.
Μετά από διαβουλεύσεις που ακολούθησαν μεταξύ των δύο Υπουργείων, το ΥΜΗ μετέβαλε την άποψη του. Αποδέχθηκε την άποψη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία:
• Η εξάμηνη άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ είναι άδεια μητρότητας, χορηγούμενη αποκλειστικά στις μητέρες εργαζόμενες σε επιχειρήσεις και
εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
• εν αποτελεί όμοια διευκόλυνση με την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως φύλου.
• Εάν η μητέρα έχει κάνει χρήση της αδείας αυτής, δεν πρέπει να αφαιρείται από το 9μηνο το οποίο δικαιούται ο πατέρας.