Επιδοτουμενα Προγραμματα για Ευπαθεις Ομαδες στην Αθηνα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδοτουμενα Προγραμματα για Ευπαθεις Ομαδες στην Αθηνα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Περισσότερο Χρώμα Στη Ζωή Μας – Αλλάζουμε την Πόλη», υλοποιεί επιδοτουμενα προγράμματα στην Αθηνα στο πλαίσιο της Δράσης: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις όπως: Συμβουλευτική-Πληροφόρηση-Υποστήριξη,Δικτύωση με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, Κατάρτιση-Επιμόρφωση, Ενέργειες δημοσιότητας & ενημέρωσης.

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ:
 Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών
 Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο
 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από τα γραφεία της: EATA Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, Τηλέφωνο: 2105201611-612, καθημερινά 11:00-15:00 όπου και θα
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 8/02/2013 ΜΕΧΡΙ 28/02/2013

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Α.Σ.)
Έγχρωμη Φωτογραφία
Φωτοτυπία πρόσφατου Εκκαθαριστικού εφορίας

1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ‐ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –.ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ
Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού ή
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Πρόσφυγα
ή Ειδικού Δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου αλλοδαπού

2. Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Απόφαση Δικαστηρίου Επιμέλειας Τέκνων

3. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45
Κάρτα ανεργίας πάνω από 12 μήνες

4. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
ή επαπειλούμενα
από φτώχεια
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Προηγούμενης Χρονιάς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: έγγραφα και αποδεικτικά για τις σπουδές, την επαγγελματική εμπειρία, την
επαγγελματική κατάρτιση, την οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.