Προσληψεις Κοινωφελους εργασιας σε Μουσεια και Εφοριες αρχαιοτητων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΑ

Προσληψεις Κοινωφελους εργασιας σε Μουσεια και Εφοριες αρχαιοτητων στην Αθηνα

Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ προσληψεις Κοινωφελούς εργασίας στον Πολιτισμο σε μουσεια και εφοριες αρχαιοτητων στη Αθηνα.Οι θεσεις θα προκηρυχθουν απο τον δικαιούχο φορέα ο οποίος είναι το ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ και οι προσληψεις αφορουν θεσεις κοινωφελους εργασίας στην  1Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ στο ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ,ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ,2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ,ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ,ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ και στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.
Στόχος των προγραμματων Κοινωφελους εργασίας στον Πολιτισμο είναι αφ’ ενός η άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο σε περιοχές και σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κίνδυνο φτώχειας και αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών με την παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα μέσω φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Οταν προκηρυχθουν οι παρακατω προσληψεις κοινωφελους εργασιας στον Πολιτισμο για τα μουσεια και τις εφοριες αρχαιοτητων θα τις αναρτησουμε στην σελιδα μας

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

2

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

2

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

13

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

5

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

3

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

3

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

2

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

4

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

6

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

2

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

3

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

2

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

4

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

2

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

35

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

3

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

2

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

5

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

3

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

2

ΕΠΕΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.903/1/2013

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

2